ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ 

นายจ้างเข้าสู่ระบบงานด่วน
 • พนักงานฝ่ายก่อสร้าง 25 ต.ค. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 4. .มีประสบการณ์ด้านงานเฟอร์นิเจอร์ 5. มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมโลหะและเชื่อมแก๊สได้ดี 6. มีประส...
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ 25 ต.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง - อายุ 27 ปีขึ้นไป - วุฒิการศักษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด - เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับลวดสลิง,รอกโ...
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 25 ต.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป การบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน    เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม Micr...
 • วิศวกรไฟฟ้า 25 ต.ค. 2559

  บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด  -   สุราษฎร์ธานี
        ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี...
 • พนักงานฝ่ายเทคนิคแสง 25 ต.ค. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป 2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาที่เกี่ยวข้อง) 3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี 4. สามารถจัดวางระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษา 5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับม...
 • พนักงานฝ่ายเครื่องปรับอากาศ 25 ต.ค. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง) 3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี 4. มีความขยันและอดทน 5. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน 6. มีใ...
 • พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) 25 ต.ค. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 3. มีใบขับขี่ประเภท 2 4. มีประสบการณ์ทางด้านการบริการ 5. สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีบุคลิกและมนุษยส...
 • หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด)... 25 ต.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย / หญิง  อายุ 30 ปี  ขึ้นไป- วุฒิการการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน- GPA 2.50  ขึ้นไป- มี...
 • หัวหน้างานฝ่ายผลิต 25 ต.ค. 2559

  บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด  -   สุราษฎร์ธานี
        -จบการศึกษาระดับ ม.ปลายขึ้นไป -มีทักษะในการบังคับบัญชา -มีความขยัน อดทน...
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสำนักงาน 25 ต.ค. 2559

  บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด  -   กรุงเทพมหานคร
        จบการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวโยธา ขึ้นไปประสบการณ์สายงานด้านวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 10  ปีมีความสามารถในการบริหารงานด้านวิศวกรรมมีความเป็นผู้นำยึดนโยบายองค์กรในการทำงานเป็นหลักมีระบบการคิดที่เป็นระบบ...
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์... 25 ต.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ Express ได้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดีมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และภาษีต่างๆมีความกระตือรือร้น มีความคล่องแคล่วว่องไวมีความซื่อส...
 • ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 25 ต.ค. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
             1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป             2. มีประสบการณ์ทางด้านงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป   &n...
 • พนักงานบัญชี ด่วน 4 ต.ค. 2559

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
        เพศหญิง อายุ 22-30 ปี การศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ในงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสั...
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด)... 25 ต.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน ฟัง)...
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)... 25 ต.ค. 2559

  บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด  -   กรุงเทพมหานคร
        เพศชาย อายุ  25  ปีขึ้นไปจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเคยฝ่ายการอบรม จป. วิชาชีพมีความคล่องตัวสูงใจเย็นและอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นกรณี...
 • ซุ๊ปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 25 ต.ค. 2559

  บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด  -   สุราษฎร์ธานี
        ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี...
 • เจ้าหน้าที่บุคคล (Personnel Officer) 25 ต.ค. 2559

  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)  -   กระบี่
        มีประสบการณ์งานบุคคลสายงานโรงแรมด้านการสรรหาและอบรมพัฒนา มีความรุ็การใช้ฌปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานเอกสารเป็นอย่างดี ...
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการบุคคล 25 ต.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป  สาขาการบริหารทรัพยามนุษย์  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไปมีประสบการณ์ในการทำงานตรงหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งงาน อย่างน...
 • ผู้ช่วยกุ๊ก( cook helper) 25 ต.ค. 2559

  ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)  -   กระบี่
        มีประสบการณ์เตรียมเครื่องปรุงประกอบอาหาร และมีความรู้เรื่องการถนอมอาหาร/มีประสบการณ์ขาย BBQ (ปิ้ง/ย่าง) และมีความรู้เรื่องการถนอมอาหารจำพวกเนื้อ...
 • ดูทั้งหมด
  งานใหม่ล่าสุด
  ตำแหน่ง บริษัท จังหวัด ลงประกาศ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  Supervisor H/K ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  ผู้ช่วย ผจก. ฝ่ายอาหาร-เครื่องดื่ม (F&B Asst/Supervisor) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการ การตลาด บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานนวด (ด่วนมาก) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  Interior Designer บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการรีสอร์ท(Resort Manager)สัมภาษณ์ทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (supervisor F&B) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าแผนกต้อนรับ( superviser Front Office)สัมภาษณ์ทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า( Receptionist) สัมภาษณ์ทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  กัปตันฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ( Captain F&B) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  ซุ๊ปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 25 ต.ค. 2559
  วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายAudiovisual บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายเทคนิคแสง บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายเทคนิคเสียง บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Supervisor the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  นักแสดง (ศิลปการแสดง) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Manager the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายเครื่องปรับอากาศ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายพัฒนาศิลป์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายช่างซ่อมบำรุง - ทั่วไป บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายรายรับ (แคชเชียร์) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายบัตร บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายเครื่องแต่งกาย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  ล่ามภาษารัสเซีย(Russian Interpreter) /ล่ามภาษาอังกฤษ(English interpreter) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  พนักงานบัญชี บริษัท วู้ดเวอร์คกรุ๊ป จำกัด ตรัง 25 ต.ค. 2559
  พนักงานสารสนเทศ (เขียนโปรแกรม) บริษัท วู้ดเวอร์คกรุ๊ป จำกัด ตรัง 25 ต.ค. 2559
  พนักงานลูกหนี้ บริษัท วู้ดเวอร์คกรุ๊ป จำกัด ตรัง 25 ต.ค. 2559
  ซุ๊ปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานโครงสร้าง,สถาปัตย์ (สำนักงานใหญ่) บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2559
  สถาปนิก (ปฏิบัติงานได้ทุกที่) บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2559
  วิศวกรจัดจ้าง/จัดซื้อ/ธุรการจัดจ้าง บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้องการด่วน) สำนักงานใหญ่ บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2559
  (Bartender) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่สโตร์สนาม (ก่อสร้าง) จ.อุดรธานี บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี 25 ต.ค. 2559
  พนักงานชงกาแฟ (Barista) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  วิศวกร (สำนักงาน) บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2559
  ผู้ช่วยกุ๊ก( cook helper) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  วิศวกรโครงการ (ปฏิบัติงานได้ทุกที่) บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและสำรองห้องพัก ( Sales &reservation Supervisor ) ด่วนมาก ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสำนักงาน บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 25 ต.ค. 2559
  Reception โรงแรม หาดใหญ่ฮอลิเดย์ สงขลา 25 ต.ค. 2559
  Night Reception โรงแรม หาดใหญ่ฮอลิเดย์ สงขลา 25 ต.ค. 2559
  Admin Officer โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  Purchasing Officer โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  Chief Steward โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  แม่บ้าน ( Room maid) -ต้องการด่วนมากๆๆ ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  ผู้ช่วยกัปตัน ขับเรือสปีดโบ๊ท (speed boat captain helper) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  กัปตันขับเรือสปีดโบ๊ท (speed boat captain) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าคนสวน (Gardener) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  พนักงานตรวจสอบรายได้ (auditor/ chief AR) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าแผนกอาหาร(ห้องครัว) (Chef de Parti)*-* สัมภาษณ์และรู้ผลทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการร้านกาแฟฮักอันดามัน (Hug Andaman Manager) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าช่าง (Chief Engineering) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  พนักงานแคชเชียร์ขาย(ร้านค้าshop cashier) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  แม่บ้าน ( Room maid)ด่วนมากๆและรู้ผลสัมภาษณ์ทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดวงธิดา อพาร์ทเม้นท์ ด่วนมาก บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้าแผนกต้อนรับ( supervisor Front Office) updated!! ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  พนักงานบริการร้านอาหาร(waiter & waitress) ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  หัวหน้างานฝ่ายผลิต บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่อบรมและพัฒนาบุคลากร ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 25 ต.ค. 2559
       

  ผู้ประกอบการแนะนำ ดูทั้งหมด

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัดบริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดSafeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดบริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัดทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดบริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัดAndalay Boutique Resortบริษัท ทิพาพงศ์ จำกัดบริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัดบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท สมุยลากูนา รีสอร์ท จำกัดMillennium Autoโกลบอล รูมส์โรงแรม หาดใหญ่ฮอลิเดย์บริษัท ศิริภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท เลนโซ่ จำกัด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัดI spa wellness club ลายานา รีสอร์ท แอนด์ สปาบริษัท ลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัดบริษัท ธนารีสอร์ท จำกัดอ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท กระบี่Villa Nalinnaddaบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

  ผู้ประกอบการใหม่
  บริษัทชั้นนำ
  ตำแหน่งงานแนะนำ
   สำนักพระราชวัง แจ้งการแต่งกายถวายสักการะพระบรมศพในหลวง เริ่ม 29 ต.ค.  ด้าน กทม. แจงรายละเอียดการเดินทางและที่พักสำหรับคนเดินทางจากต่างจังหวัด          วันที่ 24 ตุลาคม 2559 นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงการเข้าถวายความอาลัยพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจตรงกันสำหรับการเดินทางดังนี้           การเดินทางมาถวายความอาลัยควรใช้บริการรถประจำทางขนส่งมวลชน เมื่อเดินทางมาถึงให้ไปรับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิวบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งจะเปิดให้รับบัตรคิว เวลา 08.00-16.30 น. แจกบัตรวันละ 45,000 ใบ โดยเจ้าหน้าที่จะพาประชาชนที่รับบัตรคิวแล้วไปนั่งรอในเต็นท์เพื่อรอคิวเข้าพระบรมมหาราชวัง มีเต็นท์ทั้งหมด 13 หลัง รองรับประชาชนได้เต็นท์ละ 100 คน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อรอคิวถวายความอาลัย          นางสาวตรีดาว กล่าวต่อว่า ในส่วนของการตั้งโรงครัวและการทำอาหารมาแจกจ่ายประชาชน ได้มีการจัดไว้ในโซนทางทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง และโซนทางทิศเหนือฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แต่ต้องมีการติดต่อลงทะเบียนให้เรียบร้อย ซึ่งขณะนี้มีผู้มาขอติดต่อลงทะเบียนยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียนสามารถติดต่อได้ที่ โทร 1555          นอกจากนี้ทาง กทม. ได้จัดที่พักไว้ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด บริเวณอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และบ้านอิ่มใจ พร้อมจัดรถรับ-ส่งในเวลา 20.00 น. และเวลา 22.00 น.          ทั้งนี้เมื่อเวลา 16.00 น. สำนักพระราชวังได้แจ้งกำหนดการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
  การแต่งกายไว้ทุกข์ ชุดดำ ควรแต่งอย่างไรให้ดูสุภาพ101,782อ่าน3,347                    การแต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อไว้อาลัย จะต้องแต่งอย่างไรถึงจะดูสุภาพ วันนี้กระปุกดอทคอมมีแนวการแต่งตัวไว้ทุกข์มาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ทราบกันค่ะ          ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต พสกนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยชุดสีขาว-ดำ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง และถูกกาลเทศะ การแต่งกายไว้ทุกข์เพื่อถวายความอาลัยควรจะปฏิบัติอย่างไร กระปุกดอทคอมมีแนวทางมาบอกให้ทราบกันค่ะ          สำหรับ "การแต่งกายไว้ทุกข์" ตามจารีตประเพณีแต่โบราณของไทย มักจะแต่งกายในชุดขาว-ดำ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและเคารพต่อผู้ที่จากไป โดยคนที่ใส่สีดำนั้นจะเป็นการบ่งบอกว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ มีตำแหน่งสูง หรือสูงวัยกว่าผู้ตาย ส่วนสีขาวคือผู้ที่อายุน้อยกว่า หรือมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ตาย ทั้งนี้ต่อมาได้มีการนำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา การแต่งกายไว้ทุกข์จึงเปลี่ยนเป็นสีดำ หรือขาว-ดำ แต่ในกรณีของพระมหากษัตริย์นั้น ประชาชนควรใส่สีดำเป็นพื้นฐาน หรือถ้าหากไม่มีจริง ๆ อาจใส่สีขาวหรือสีเทาสลับกันได้ แต่ควรเป็นแบบที่สุภาพ และไม่มีลวดลายการแต่งกายไว้ทุกข์แบบสุภาพควรแต่งอย่างไร                    เสื้อ - ไม่ควรใส่เสื้อที่รัดรูปมากจนเกินไป ควรเป็นเสื้อแบบมีแขน คอไม่กว้าง ไม่มีลวดลาย และไม่ควรมีตราสัญลักษณ์อยู่บนเสื้อ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และผิดกาลเทศะ สำหรับสีนั้นควรใส่สีดำเป็นหลัก แต่ถ้าหากไม่มีจริง ๆ อาจใส่สีขาวหรือสีเทา และติดริบบิ้นสีดำไว้อาลัยที่หน้าอกด้านซ้ายแทนได้                    กางเกง - ควรเป็นกางเกงขายาว หากใส่ไว้อาลัยทั่วไปสามารถใส่กางเกงยีนส์ได้ แต่ไม่ควรเป็นกางเกงยีนส์ขาด และควรใส่สีเข้มเท่านั้น ทั้งนี้ในกรณีที่ใส่ไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพควรเป็นกางเกงขายาวแบบไม่รัดรูป ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์หรือสกินนี่                    กระโปรง หรือชุดเดรส - ควรเป็นกระโปรงที่ยาวคลุมเข่า แบบที่สุภาพเรียบร้อย สำหรับชุดเดรสที่เป็นแขนกุดควรหาเสื้อนอกสีดำแบบเรียบ ๆ มาคลุมทับ อย่างเช่น เสื้อคาร์ดิแกน หรือเสื้อสูท เป็นต้น                    รองเท้า - รองเท้าควรเป็นแบบที่สุภาพ มีปิดด้านหน้าและด้านหลัง อาจจะเป็นสีดำหรือสีเรียบ ๆ ไม่มีการประดับตกแต่งแวววาว          นอกจากนี้ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ออกประกาศแนวทางเรื่องการแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต โดยระบุว่า          ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และรัฐบาลได้กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป          เพื่อให้การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบการแต่งกายไว้ทุกข์ในงานศพ พุทธศักราช 2484 จึงเห็นสมควรกำหนดการแต่งกายของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ดังนี้1. กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ          ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ ขนาดกว้างระหว่าง 7 ถึง 10 เซนติเมตร พันแขนเสื้อเบื้องบน2. กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ          2.1 กรณีแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับ และเครื่องแบบสีกากีคอแบะ) การแต่งเครื่องแบบไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน          2.2 กรณีการแต่งกายทั่วไป ในการปฏิบัติราชการ          2.2.1 ข้าราชการชาย ให้แต่งด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีดำ ผูกเนคไทสีดำ หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำดังกล่าวพันแขนเสื้อเบื้องบนได้ตามสมควร          2.2.2 ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องดำล้วน          3. กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามนั้น          4. กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้อ 1 และข้อ 2

  Job Tips

  ปัจจัยที่สำคัญของการหางานหรือสมัครงาน นอกจากการเขียน Resume ที่มีจุดขายและบ่งบอกคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว อีกปัจจัยที่สำคัญและไม่ควรพลาดอีกจุดนึง คือการตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน ยิ่งหากเป็นการสัมภาษณ์งานกับฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานของคุณในอนาคตแล้ว นับเป็นการเปิดประตูสู่การทำงานในองค์กรนั้นเลยทีเดียว1. คำถามทั่วไปที่ผู้สัมภาษณ์นิยมใช้- ทำไมคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกพอใจ เมื่อได้ทำงานในตำแหน่งนี้ควรตอบว่าเป็นงานที่มีความก้าวหน้า เป็นงานที่ทำได้ทำในสิ่งที่เรียนมา เป็นงานที่ชอบมานาน กิจการดีมีความมั่นคง ได้ยินว่ากิจการมีชื่อเสียงที่สุดด้านนี้หรืออยากทำงานในกิจการเล็ก ๆ ที่อบอุ่น มีโอกาสเรียนรู้งานได้มาก- เคยมีประสบการณ์งานด้านนี้หรือไม่มีให้ตอบตามความเป็นจริง หากผู้สมัครงานเคยมีประสบการณ์มาก่อนก็จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้สมัครงานเอง หากไม่มีก็ควรบอกว่ามีประสบการณ์อื่นที่ใกล้เคียงหรือเคยฝึกงานมา หรือเคยทำงานแบบนี้กรณีไม่มีประสบการณ์ใด ๆ เลยก็ควรบอกไปตรง ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพราะมีใจชอบงานลักษณะนี้- ใช้คอมพิวเตอร์ หรือพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ทำได้หรือไม่ควรตอบไปตามความจริง หากไม่ได้ควรตอบว่ากำลังจะไปเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะรู้ว่าจำเป็นและมีประโยชน์ในการทำงานมาก- ทำไมจึงออกจากงานเดิมที่ทำอยู่ หรือทำไมจึงคิดเปลี่ยนงานไม่ควรตำหนิที่ทำงานเดิม แม้จะทราบว่าที่ทำงานเดิมเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่ทำงานใหม่ที่กำลังสมัครงาน เพราะจะถูกมองในแง่ลบ ควรตอบว่าไม่ชอบบรรยากาศหรือวิธีการทำงานแบบธุรกิจ หรืออะไรที่กว้าง ๆ และเน้นว่า คิดว่าที่ทำงานใหม่จะให้โอกาสและประสบการณ์ที่ดีกว่า หรือต้องทำงานที่ท้าทายกว่า- สิ่งที่เรียนมาไม่ตรงกับงานที่ทำ และจะทำงานได้อย่างไรควรยอมรับความจริงว่าใช่ ไม่ตรงจริง ๆ แต่ผู้สมัครงานมีความสนใจในงานลักษณ์นี้มากกว่างานที่ตรงกับความรู้ที่เรียนมาจริง ๆ- อยากจะถามอะไรเกี่ยวกับบริษัทบ้างไหม ไม่ควรตอบว่าไม่มีแต่ควรถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบในงานที่ผู้สมัครงานต้องทำ หรือถามเกี่ยวกับบริษัท ให้เห็นว่าผู้สมัครงานมีความสนใจในกิจการของบริษัท หรือถามเกี่ยวกับสวัสดิการ โครงการฝึกอบรมของบริษัท เพื่อให้เห็นว่าผู้สมัครงานมีความต้องการ มีจุดประสงค์ใดบ้างในอนาคต- ต้องการเงินเดือนเท่าไร ไม่ควรตอบว่าไม่รู้ แต่ควรตอบว่าไม่ต่ำกว่าเท่าไร โดยสอบถามอัตราเงินเดือนของพนักงานระดับนี้ จากคนรู้จักหรือกิจการใกล้เคียงหรือเพื่อนฝูง ผู้สมัครงานควรต้องรู้ว่าตัวเองต้องได้เงินเดือนเท่าไรจึงจะสามารถดำรงชีพได้และมีเงินเหลือเก็บบ้าง หากไม่รู้จริง ๆ ว่าตนเองต้องการเงินเดือนเท่าไรจึงจะเหมาะสม ควรตอบว่าแล้วบริษัทจะเห็นสมควรขอให้ดูความสามารถก่อน จะพยายามทำงานอย่างเต็มความสามารถกรณีไม่เข้าใจคำถาม ควรบอกผู้สัมภาษณ์ไปตรง ๆ ให้ถามคำถามใหม่อีกครั้ง และหลังจาการสัมภาษณ์แล้ว ควรมีการติดตามข่าวว่าได้งานหรือไม่ แม้บริษัทจะบอกว่าจะติดต่อกลับมาเอง เพื่อแสดงความสนใจจริงที่ต้องการจะทำงานบริษัทนั้น ๆ2. ข้อที่ควรปฏิบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์- ศึกษารายละเอียดของบริษัทก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจะได้มีเรื่องสนทนาขณะสัมภาษณ์และเป็นการแสดงความสนใจที่มีต่อบริษัท- ไปรับการสัมภาษณ์ตรงตามเวลา โดยไปก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที หากไปช้าหรือไปไม่ได้ต้องรีบโทรศัพท์เพื่อขอเลื่อนนัดการสัมภาษณ์ออกไป- นั่งรออย่างเรียบร้อย ไม่ควรเดินไปเดินมาหรือส่งเสียงดัง- ควรยิ้มให้ผู้สัมภาษณ์ ขณะเริ่มทักทายและกล่าวคำว่า " สวัสดี "- ควรถามผู้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับงานที่จะให้ทำว่าจะให้ทำอะไร ทำที่ไหน ถ้าไม่มีคำถามเลยผู้สัมภาษณ์อาจคิดว่าผู้สัมภาษณ์ไม่มีความสนใจในงานที่จะสมัคร แต่ไม่ควรถามมากจนผู้สัมภาษณ์รำคาญ- พูดให้ชัดเจนมีความเป็นธรรมชาติ และด้วยความมั่นใจ- ใช้กริยา วาจาสุภาพขณะตอบคำถาม ผู้สัมภาษณ์อาจใช้วิธีแหย่ให้โกรธ หรือใช้คำพูดดูถูก เพื่อดูอารมณ์ของผู้สมัครงานขณะที่โมโห หรือไม่พอใจ ดังนั้นผู้สมัครงานต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า- แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่พับแขนเสื้อทั้งแขนยาวและแขนสั้น- ควรตัดผมสั้นไม่ปล่อยไว้จนยาว และโกนหนวดให้เรียบร้อย (สำหรับผู้ชาย)- ควรใส่รองเท้าให้เรียบร้อย และไม่ควรใส่รองเท้ากีฬา รองเท้าสานหรือรองเท้าแตะ ไม่ควรใส่ถุงเท้าสีสด ๆ หรือสีที่เป็นจุดเด่น- ควรมองหน้าผู้สัมภาษณ์ ไม่ควรหลบตาและนั่งตาลอย มองนอกหน้าต่าง มองโต๊ะหรือแสดงอาการขวยเขิน- ถ้าจะไอควรใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปาก และกล่าวคำขอโทษ ขณะสัมภาษณ์ ไม่ควรนั่งไขว่ห้าง- ถ้าประตูห้องปิดควรเคาะประตูก่อนเข้าห้อง และกล่าวขออนุญาตนอกจากนั้นต้องระวังอย่าลากเก้าอี้ให้มีเสียงดัง- คำถามที่ควรถามผู้สัมภาษณ์คือ ถามว่าในสายตาของผู้สัมภาษณ์เราเป็นอย่างไรมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง เพราะการทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครงานในครั้งต่อไปหลังจาการสัมภาษณ์แลัว สิ่งที่ผู้สัมภาษณ์จะใช้พิจารณาผู้สมัครงานจะพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ คือ ความประทับใจครั้งแรก ความฉลาด มีไหวพริบ ความคิดริเริ่ม ความกระตือรือร้น ความขยันหมั่นเพียร ความสามารถในการสื่อข้อความ และมีจุดมุ่งหมายของชีวิตหวังว่าหลังจากที่ได้ทราบถึงวิธีการเลือกงานให้เหมาะสมกับตนเองแล้ว การเตรียมตัวสมัครงาน วิธีการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน คำถามและข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์งานแล้ว จะสามารถช่วยทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานทุกท่านนะค่ะ
  งานทั่วไป
    ตำแหน่ง โดย ลงประกาศ
  พนักงานธุรการ/ บัญชี บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 20 ต.ค. 2559
  Reception โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ 17 ต.ค. 2559
  Night Reception โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ 17 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน + ธุรการ + เซลล์ขายหลักสูตร บริษัท เลิร์นนิ่ง ฟอร์ ฟัน จำกัด 4 ต.ค. 2559
  กุ๊ก Malibu Beach Bungalows 26 ก.ย. 2559
  พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท กลุ่มธุรกิจ เค กรุ๊ป จำกัด 24 ก.ย. 2559
  Front Office Supervisor Hyatt Regency Phuket Resort 13 ก.ย. 2559
  Room Attendant Hyatt Regency Phuket Resort 13 ก.ย. 2559
  พนักงานบัญชี บจก ศุภสารกลการ 3 ก.ย. 2559
  พนักงานขาย บจก ศุภสารกลการ 3 ก.ย. 2559
  ที่ปลึกษาด้านความงาม วิคตอเรียแจคสัน 31 ส.ค. 2559
  sale ด่วน!! บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราฎร์ธานี 30 ส.ค. 2559
  พนักงานล้างจาน ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เจ้เฮี้ยง หาดใหญ่ 28 ส.ค. 2559
  ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด 23 ส.ค. 2559
  พนักงานบัญชี-การเงิน บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด 17 ส.ค. 2559
     
  ประกาศทั่วไป
  หัวข้อ โดย ลงประกาศ
  หน้าแรก › เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน จ๊อปปักษ์ใต้ 22 ก.ค. 2559
  นัดพบแรงงานภาคใต้ ยะลา 26 กรกฏาคม 2559 จ๊อบปักษ์ใต้ดอทคอม 16 ก.ค. 2559
  งานนัดพบแรงงานพัทลุง 8 ธ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 23 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 พ.ย. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 9 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สงขลา 7 ส.ค. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 5 ส.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานชุมพร 25 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ยะลา 29 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 7 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ระนอง 25 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สตูล 16 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี19 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 4 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สตูล 28 พ.ค 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 6 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ชุมพร 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 27 เม.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ยะลา 7 พ.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 22 เม.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงงาน สุราษฎร์ธานี 24 เม.ย 2558 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 17 เม.ย. 2558