ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ 

นายจ้างเข้าสู่ระบบงานด่วน
 • Sales Consultant 25 พ.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1 อายุ: 22 - 30 ปี 2 เพศ: หญิง/ชาย 3 ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี 4 สามารถขับรถยนต์ได้...
 • Personal Assistant 25 พ.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1.เพศ  ชาย - หญิง2.อายุ  25 ปีขึ้นไป3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง4.มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ การตลาด  หรือ การจัดการองค์กร ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ขึ้นไป5.มีความรู้คว...
 • ที่ปรึกษาแผนกบริการ (Service Advisor) 25 พ.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1. 3.6....
 • ช่างคอมพิวเตอร์ 25 พ.ค. 2560

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
         เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาไฟฟ้า/อีเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี หากเคยผ่านงานออกแบบ ประกอบ ติดตั้งทดสอบและซ่อมสินค้า ...
 • พนักงานบัญชี ด่วน 25 พ.ค. 2560

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
        เพศหญิง อายุ 22-30 ปี การศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ในงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสั...
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด)... 25 พ.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการค้าปลีก-ค้าส่ง สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- เกรดเฉลี่ย 2.50 ข...
 • Service Manager (ผู้จัดการศูนย์บริการ) 25 พ.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1.เพศ  ชาย2.อายุ  30 - 45 ปี3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวฯ ยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง4.มีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการรถยนต์ 3 ปี ขึ้นไป5.มีมนุษย์สัมพันธ์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี6.มีทักษะ...
 • Process Engineer 29 พ.ค. 2560

  Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.  -   สงขลา
        -Degree B. SC. in Chemistry, Polymer Science, Rubber Technology or Chemical Engineering.-Preferable 1 year work experience as Process Engineer or related experience in latex industry. Fresh graduate w...
 • เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 25 พ.ค. 2560

  บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด  -   สงขลา
        1.  เพศชาย  อายุ 24 ปีขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาตรี  ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ,  เครื่องกล  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมและบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตส...
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 25 พ.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 29 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป การบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office...
 • ช่างไฟฟ้า(ด่วน) 25 พ.ค. 2560

  บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด  -   สงขลา
        1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทางด้านไฟฟ้า 3.สามารถติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้ 4.สามารถติดตั้งระบบคอนโทรลได้ 5.มีความรู้ความสามารถในระบบ PLC ของเครื่องจักร 6.มีประสบการณ์การทำงาน...
 • Senior Accountant 29 พ.ค. 2560

  Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.  -   สงขลา
         Bachelor Degree in Accountant with 3-5 years and knowledgeable in Thai Accounting Standard and taxation.Experience in US GAAP will be advantageAble to communicate effectively in both written an...
 • ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ Harley-Davidson 25 พ.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1. เพศ ชาย 2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป 3. วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี หรือที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ - มีประสบการณ์งานซ่อมรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ...
 • Customer Relations ลูกค้าสัมพันธ์ 25 พ.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1. เพศหญิง อายุ 25-30 ปี  2. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไหวพริบดี สามารถโน้มน้าวลูกค้าได้ดี  3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม MS offic...
 • Sales Manager MINI (ผู้จัดการฝ่ายขาย MINI) 25 พ.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        - วุฒิการศึกษา สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี , มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานทีมงาน 2 มีประสบการณ์การเจรจาต่อรองและรับรองลูกค้าทั้งในและต่า...
 • ช่างยนต์ (HONDA) 25 พ.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        คุณสมบัติ1 อายุ: 22 - 35 ปี2 เพศ: /ชาย3 ประสบการณ์การทำงาน: 2-3  ปี4 สามารถขับรถยนต์ได้ 5 วุฒิ ปวส.ขึ้นไป...
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 25 พ.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้น สาขาการบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความซื่อสัตย์และมีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นกะได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ...
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล 25 พ.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        อายุ 29 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานตรงตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ...
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 25 พ.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป การบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office...
 • Technician (ช่างเทคนิค) 25 พ.ค. 2560

  Millennium Auto  -   ภูเก็ต
        1.   เพศ ชาย 2.   อายุ 25 – 35 ปี 3.   วุฒิ ปวส. ช่างยนต์ ขึ้นไป 4.   มีความรู้พื้นฐาน ด้านไฟฟ้า อิเลคทรอนิค 5.   มีประสบการณ์ช่างยนต์จะพิ...
 • ดูทั้งหมด
  งานใหม่ล่าสุด
  ตำแหน่ง บริษัท จังหวัด ลงประกาศ
  Purchasing Officer(เจ้าหน้าที่จัดซื้อ) Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 29 พ.ค. 2560
  R&D Engineer Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 29 พ.ค. 2560
  Senior Accountant Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 29 พ.ค. 2560
  Process Engineer Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 29 พ.ค. 2560
  SAP System Administrator(เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ) Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 29 พ.ค. 2560
  พนักงานขายโฆษณาเว็บไซต์จ๊อบปักษ์ใต้ บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ช่างเทคนิคประจำอาคาร CBM Facilities Management (Thailand) Co., Ltd กรุงเทพมหานคร 25 พ.ค. 2560
  ธุรการ Admin / ประสานงาน CBM Facilities Management (Thailand) Co., Ltd กรุงเทพมหานคร 25 พ.ค. 2560
  พนักงานขายคอมพิวเตอร์ (Telesale) ด่วน! บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  พนักงานบัญชี ด่วน บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ช่างคอมพิวเตอร์ บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Reception CBM Facilities Management (Thailand) Co., Ltd กรุงเทพมหานคร 25 พ.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  หัวหน้าฝ่ายบุคคล Personnel Supervisor พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท กระบี่ 25 พ.ค. 2560
  ธุรการแผนกซ่อมตัวถังและสี Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  วิศวกรซ่อมบำรุงและโหลดเทส บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ช่างเครื่องทำความเย็น บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Admin Sale CBM Facilities Management (Thailand) Co., Ltd กรุงเทพมหานคร 25 พ.ค. 2560
  จ.ป.วิชาชีพ บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปอพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Service Manager (ผู้จัดการศูนย์บริการ) Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ผู้จัดการบริหารงานทั่วไปโรงแรม บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Saleแมน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์ บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ช่างควบคุมเครื่องจักร บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ที่ปรึกษาแผนกบริการ (Service Advisor) Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายขาย ( Sales Manager ) Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Sales Consultant Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Manager the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Customer Relations (ลูกค้าสัมพันธ์) Millennium Auto ภูเก็ต 25 พ.ค. 2560
  หัวหน้ากะบอยเลอร์ บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ช่างไฟฟ้า(ด่วน) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Rental Sales Agent Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  หัวหน้าแผนกซ่อมตัวถังและสี Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  หัวหน้าแผนกซ่อมตัวถังและสี Millennium Auto ภูเก็ต 25 พ.ค. 2560
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ Harley-Davidson Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Technician (ช่างเทคนิค) Millennium Auto ภูเก็ต 25 พ.ค. 2560
  พนักงานขับรถ Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Sales Consultant Millennium Auto ภูเก็ต 25 พ.ค. 2560
  Sales consultant ( ที่ปรึกษาการขาย ) Millennium Auto กรุงเทพมหานคร 25 พ.ค. 2560
  Sales Manager MINI (ผู้จัดการฝ่ายขาย MINI) Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Sales Executive Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  หัวหน้าช่างยนต์ (HONDA) Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ช่างยนต์ (HONDA) Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  พนักงานอะไหล่ Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Customer Relations ลูกค้าสัมพันธ์ Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ตำแหน่งงานว่าง ด่วน!! Mazi Design Hotel by kalima ภูเก็ต 25 พ.ค. 2560
  พนักงานธุรการงานขาย ด่วน! บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Reservation Officer ศรีลันตา รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร 25 พ.ค. 2560
  Reservation Officer ศรีลันตา รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร 25 พ.ค. 2560
  พนักงานตรวจสอบรถใหม่ (Honda) Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Personal Assistant Millennium Auto สงขลา 25 พ.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 พ.ค. 2560
  Service Technician : พนักงานบริการภาคสนามกำจัดแมลง (สาขาเกาะสมุย) บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด สุราษฎร์ธานี 25 พ.ค. 2560
  Service Technician : พนักงานบริการภาคสนามกำจัดแมลง (สาขาภูเก็ต) บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด ภูเก็ต 25 พ.ค. 2560
  พนักงานเดินอาหาร Bus Girl/Bus Boy พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท กระบี่ 25 พ.ค. 2560
  พนักงานเสิร์ฟ Waiter/Waitress พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท กระบี่ 25 พ.ค. 2560
  พนักงานเก็บเงิน Cashier พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท กระบี่ 25 พ.ค. 2560
  พนักงานดูแลห้องพัก Room maid/Room boy พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท กระบี่ 25 พ.ค. 2560
  พนักงานเกษตร Gardener พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท กระบี่ 25 พ.ค. 2560
  ช่างทั่วไป / ช่างก่อสร้าง พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท กระบี่ 25 พ.ค. 2560
  พนักงานบาร์เครื่องดื่ม Bartender/Bartendy พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท กระบี่ 25 พ.ค. 2560
       

  ผู้ประกอบการแนะนำ ดูทั้งหมด

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัดบริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดSafeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดบริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัดบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัดทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์สปาบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดบริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัดAndalay Boutique Resortโรงแรมสมุยไอร์แลนด์บีขรีสอร์ท แอนด์โฮเทลบริษัท ทิพาพงศ์ จำกัดบริษัท ออนเนอร์ แฟมมิลี จำกัดบริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัดบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท สมุยลากูนา รีสอร์ท จำกัดMillennium Autoบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)Panviman resort kohphanganบานบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปาโกลบอล รูมส์โรงแรม หาดใหญ่ฮอลิเดย์บริษัท ศิริภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท เลนโซ่ จำกัด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัดI spa wellness club ลายานา รีสอร์ท แอนด์ สปาบริษัท ลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัดบริษัท ธนารีสอร์ท จำกัดอ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท กระบี่Villa Nalinnaddaบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) Wine Pro Co., Ltd.บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัดบริษัท ซายน์เทค จำกัดบริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดบริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัดบจก.สินสยามเคหะการ และ บจก.ซันเซ็ท บีช รีสอร์ทโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปาSouthsea groupMilky Bay Group Koh PhanganMazi Design Hotel by kalimaบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท นำรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็คส์ จำกัดพระนางวิลเลจ จำกัดโรงแรม ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ทเอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ฉลองบีช โฮเต็ล แอนด์ สปาศรีลันตา รีสอร์ทโรงแรม Le MENARAManathai Resort KhaolakPhi Phi Island Village Beach ResortThe wings boutique hotelsเขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ทพี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ทPearl Hotel Phuketบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดCBM Facilities Management (Thailand) Co., Ltdบริษัท บีเซน จำกัดบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)บริษัท มิส มาม่อน จำกัด บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

  ผู้ประกอบการใหม่
  บริษัทชั้นนำ
  ตำแหน่งงานแนะนำ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง แจ้งเตือน 3 จชต. เข้มเฝ้าระวังเหตุป่วนหลังเจ้าหน้าที่วิสามัญคนร้ายดับ 2 ศพ พบ 2 อำเภอเสี่ยง จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารได้วิสามัญแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรง ระดับปฏิบัติการ ในพื้นที่บ้านตะบิงลูโตะ หมู่ 8 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ส่งผลคนร้ายเสียชีวิต 2 ศพ คือ นายอาเซ็ง อายุ 30 ปี และ นายอิสมาแอ อายุ 28 ปี ทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ใน ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และเป็นคนร้ายที่มีหมาย ป.วิอาญาโดยเฉพาะคดีฆ่า 4 ศพ ที่ อ.รือเสาะ เมื่อเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยกำลังในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เฝ้าระวังการตอบโต้ของกลุ่มคนร้ายในพื้นที่ อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.บันนังสตา และ อ.ยะหา จ.ยะลา ที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากได้รับการแจ้งเตือนจากแหล่งข่าวว่าจะมีการก่อเหตุร้ายที่มา… INN
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จัดสร้างแสตมป์ที่ระลึกชุด “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี” ความยาวถึง 170 มม. เป็นแสตมป์ชุดที่ยาวที่สุดในโลก นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดสร้างแสตมป์ที่ระลึกชุด “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี” น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุ ณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช นำเสนอภาพมุมกว้าง โดยมีพระบรมฉายาลักษณ์ 6 พระอิริยาบถขณะทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่งทั่วประเทศเชื่อมต่อกันแบบพาโนรามา ทำให้แสตมป์ชุดดังกล่าวมี ความยาวถึง 170 มม. เป็นแสตมป์ชุดที่ยาวที่สุดในโลก และนับเป็นแสตมป์ชุดสุดท้ายแห่ง “รัชกาลที่ 9” นอกจากนี้แสตมป์ดังกล่าวยังเป็ นสื่อเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของศูนย์ ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แห่ง ผ่านคลิปวิดีโอด้วยเทคโนโลยี เสมือนจริง เพียงสแกนด้วยแอปพลิเคชั่น ASEAN Stamp บนสมาร์ทโฟน ทั้งนี้หากประชาชนต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ในราคาดวงละ 9 บาท เต็มแผ่น 5 ดวง ราคา 45 บาท ซองวันแรกจำหน่าย 18 บาท

  Job Tips

  ข้อผิดพลาดในการเขียนใบสมัครงานเป็นที่น่าเสียดายว่า ในปัจจุบันผู้สมัครงาน จำนวนมากยังไม่ให้ความสำคัญในการเขียนใบสมัคร หรือไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ทำให้พลาดโอกาสสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสมัครงานไปโดยเปล่าประโยชน์ จึงขอกล่าวถึงข้อผิดพลาดในการกรอกใบสมัครงานที่ทำให้ผู้สมัครต้องพลาดโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเข้าสัมภาษณ์หรือรับเข้าทำงาน ดังนี้1. ลายมือของผู้สมัครงาน ลายมือของผู้สมัครงานสามารถบ่งบอกถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับผู้สมัครงาน เช่น ความรักสวยรักงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฯลฯ ซึ่งในข้อนี้บริษัทมิได้พิจารณาว่าลายมือของผู้สมัครงานสวยหรือไม่ แต่จะพิจารณาว่าลายมือของผู้สมัครงานนั้นคนทั่วไปสามารถอ่านออกหรือไม่ ข้อแนะนำสำหรับเรื่องลายมือในการกรอกใบสมัครก็คือ ลายมือไม่จำเป็นต้องสวย หรือ ตัวบรรจง แต่ ขอให้เขียนให้อ่านง่าย ๆ เป็นระเบียบเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องก็ใช้ได้ และที่สำคัญอย่าใช้เวลาในการกรอกใบสมัครนานเกินไป2. การกรอกข้อมูล ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ เกิดจาก- การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ใบสมัครกำหนด - การกรอกข้อมูลผิดพลาดจากจุดประสงค์ที่ใบสมัครต้องการทราบ - การกรอกข้อมูลหรือเขียนข้อความผิด ๆ หรือมีการแก้ไขมาก- กรณีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนนั้น โดยทั่วไปใบสมัครของบริษัทเกือบทุกแห่งมักมีข้อความที่ว่า"โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน" แต่ในบางครั้งผู้สมัครงานนั้นไม่มีข้อมูลที่จะให้ในข้อนั้น ๆ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางทหาร ผู้สมัครงานที่เป็นสตรีก็คงไม่มีข้อมูลนี้ให้กรอก หรือสถานะทางครอบครัว เกี่ยวกับคู่สมรสซึ่งบางคนยังโสด เป็นต้น วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดข้อนี้ก็คือข้อความใดในใบสมัครที่ผู้สมัครงานไม่มีข้อมูลจะให้ก็ควรเขียนเครื่องหมาย (-) ไว้ในช่องว่างนั้น เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าไม่ได้ ลืมเติม แต่ไม่มีข้อมูล ลักษณะนี้ก็เป็นการสื่อให้เห็นว่าผู้สมัครไม่ใช่คนประมาทเลินล่อและไม่มีเจตนาที่จะปกปิดข้อมูล- ขอย้ำว่าการกรอกข้อมูลในใบสมัครงานไม่ครบถ้วนนั้น นอกจากผู้คัดเลือกจะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับผู้สมัครแล้ว ยังทำให้ผู้สมัครงานพลาดโอกาสอีกด้วย เช่นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ผู้สมัครมักกรอกข้อมูลเฉพาะการศึกษาในช่วงก่อนการเข้าทำงานเท่านั้น แต่หารู้ไม่ว่าข้อมูลของการศึกษาใน เบื้องต้นก็มีส่วนทำให้ผู้สมัครงานมีโอกาสได้งานทำมากขึ้น เช่น บังเอิญจบจากสถานศึกษาที่ผู้สัมภาษณ์หรือผู้คัดเลือกเคยศึกษามาก่อนก็จะทำให้รู้สึกว่าผู้สมัครงานรายนี้เป็นพรรคพวกหรือเกิดทัศนคติที่ดี ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เห็นผู้สมัครงานเลยก็ได้ แต่ถ้าผู้สมัครงานกรอกข้อมูลตกหล่นในส่วนที่เป็นสาระ สำคัญแล้ว โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาก็แทบจะหมดไปเลย- กรณีการกรอกข้อมูลผิดพลาดจากวัตถุประสงค์ของใบสมัคร การผิดพลาดเช่นนี้เป็นการผิดพลาดที่ทำให้เกิดการสื่อสารผิดเพี้ยนจากเจตนารมณ์ของผู้ต้องการข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล บางครั้งก็ มองดูเป็นเรื่องตลกไป แต่บางครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สมัครงานได้- ตัวอย่างเช่น ในใบสมัครมีข้อความให้กรอกเกี่ยวกับสถานที่เกิดของผู้สมัครงาน โดยเขียนว่า สถานที่เกิด...ผู้สมัครก็กรอกข้อมูลว่า"ที่บ้าน"หรือ"โรงพยาบาล" ซึ่งถ้าดูโดยผิวเผินก็น่าจะไม่มีอะไร ผิดพลาด แต่แท้ที่จริงแล้ว บริษัทนั้นต้องการทราบว่า"เกิดที่จังหวัดอะไร" ครั้นผู้พิจารณาคัดเลือกเขา เห็นผู้สมัครกรอกข้อความว่า"ที่บ้าน" หรือ"โรงพยาบาล" ก็เลยทำให้คิดไปว่าอีกหน่อยก็คงมีคนกรอก ข้อความว่า"บนทางด่วน" "บนรถแท็กซี่" หรือ"บนเครื่องบิน" เพราะมารดาของผู้สมัครงานเดินทาง ไปโรงพยาบาลไม่ทัน บริษัทอาจมองว่าผู้สมัครงานนั้นไม่มีสามัญสำนึกและยิ่งผู้สมัครงานนั้นมีการ ศึกษาถึงระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทแล้ว แต่ยังกรอกใบสมัครเช่นนั้นจะให้ผู้คัดเลือกหรือผู้สัมภาษณ์พิจารณาผู้สมัครงานนั้นเป็นเช่นใด เพราะข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้เอื้อประโยชน์อะไรเลย- ตัวอย่างอีกแบบหนึ่งคือ การกรอกข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษผู้สมัครงานบางคนก็กรอก เล่นดนตรีไทย เป็นนักกีฬาฟุตบอล ขับรถยนต์ได้ เป็นต้น การกรอกข้อมูลในลักษณะนี้ก็คงไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานเท่าใดนัก แต่ก็ไม่เกิดผลเสียหายต่อการพิจารณาของผู้คัดเลือกผู้สมัครงาน เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ใบสมัครงานของผู้สมัครงานรายหนึ่งซึ่งจบนิติศาสตร์ เขากรอกข้อความในส่วนของความรู้ความสามารถพิเศษว่า พิมพ์ดีดได้ ใช้เครื่องโทรสารได้ การกรอกข้อมูล ลักษณะนี้แม้ว่าจะเป็นความจริง แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษที่จะนำมาอวดอ้างได้ ไม่สมกับภูมิความรู้ของผู้ที่ได้รับการศึกษามาขนาดนี้ เพราะการใช้เครื่องโทรสารนี้เด็กจบประถมศึกษาปีที่ 6 หากนายจ้างฝึกวิธีใช้เพียง 3 ครั้ง เขาก็ทำได้คล่องแคล่วแล้ว หากผู้สมัครงานที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูง แต่เขียนความรู้ความสามารถพิเศษเช่นนี้ก็อาจถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม หรือมีมาตรฐานในการทำงานที่ต่ำ ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้สมัครงานจบการศึกษาที่ต่ำ แต่สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ถือว่ามีความสามารถพิเศษได้-แนวทางแก้ไขในเรื่องนี้ก็คือการกรอกข้อมูลในหัวข้อใดที่ผู้สมัครงานอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจว่าต้องการให้กรอกข้อความว่าอย่างไร ขอให้ผู้สมัครงานสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการรับสมัคร ขอให้พิจารณากรอกเฉพาะข้อมูลที่เห็นว่าสมกับภูมิความรู้ จะทำให้ดูเป็นผู้มีความฉลาดและ ไหวพริบ- การเขียนข้อความผิด ๆ กรณีนี้มองเป็นเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ แต่ก็อาจก่อให้เกิดผลเสียที่ร้ายแรง และแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครงานนั้นเป็นผู้ที่ขาดความละเอียดรอบคอบและยิ่งมีข้อผิดพลาดที่ไม่ได้รับการแก้ไขก่อนส่งใบสมัครด้วยแล้ว ใบสมัครงานนั้นก็จะถูกคัดออกไปทันทีเพราะในทรรศนะของผู้คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานจะถือว่าใบสมัครงานคือตัวแทนของผู้สมัครงาน ถ้าผู้สมัครงานไม่สนใจและไม่เอาใจใส่ในการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นเรื่องของผู้สมัครงานที่จะต้องรับผิดชอบเอง และคงไม่มีบริษัทใดให้โอกาสแก่ผู้สมัครงานได้กลับไปเขียนใบสมัครงานใหม่เพราะบริษัทคงไม่ต้องการรับคนทำงานที่ทำงานบกพร่อง ผิดพลาดจนต้องแก้ไขบ่อยๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการทำงานของ เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา- วิธีป้องกันสำหรับข้อนี้ก็คือ ต้องหัดเขียนหนังสือให้ชัดเจน และอ่านข้อความให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจึงค่อยคิดและกรอกใบสมัครงาน ถ้าไม่แน่ใจให้ใช้ดินสอร่างก่อนและทบทวนอีกครั้งก่อนจะ เขียนด้วยปากกา การทำเช่นนี้จะช่วยให้สามารถลดข้อผิดพลาดลงได้บ้าง นี้จะมีประโยชน์ไม่น้อย ความตั้งใจในการกรอกใบสมัคร และรู้จักทำให้ใบสมัครมีความน่าสนใจ เป็นการสร้างโอกาสที่เหนือกว่าคนอื่น จึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของใบสมัครงาน กรอกใบสมัครงานอย่างดีเพื่อที่จะไม่ต้องกรอกใบสมัครงานหลายครั้งที่มา : http://www.doe.go.th
  งานทั่วไป
    ตำแหน่ง โดย ลงประกาศ
  Guests Relation (Chinese Speaking) Lanta Sand Resort and Spa 24 พ.ค. 2560
  Sales and Marketing Manager/ผู้จัดการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 18 พ.ค. 2560
  Chief Accountant/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 18 พ.ค. 2560
  Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชีและคลัง เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 18 พ.ค. 2560
  Sales and Marketing Director/ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 18 พ.ค. 2560
  Assistant Sales and Marketing Director /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 18 พ.ค. 2560
  HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 18 พ.ค. 2560
  DIGITAL MARKETING (Urgent Position) Lanta Sand Resort and Spa 9 พ.ค. 2560
  sale ด่วนมาก!! บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 28 เม.ย. 2560
  Assistant Sales and Marketing Director ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 26 เม.ย. 2560
  Sales and Marketing Director / ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 26 เม.ย. 2560
  Chief Accountant ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 26 เม.ย. 2560
  Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชีและคลัง เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 26 เม.ย. 2560
  Sales and Marketing Manager / ผู้จัดการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 26 เม.ย. 2560
  HR Manager / ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท 26 เม.ย. 2560
     
  ประกาศทั่วไป
  หัวข้อ โดย ลงประกาศ
  งานวันนัดพบแรงงาน นครศรีธรรมราช 11 เม.ษ. 60 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 28 มี.ค. 2560
  งานวันนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 5 เม.ย.60 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 28 มี.ค. 2560
  งานนัดพบแรงงานย่อย สงขลา 7 ส.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 28 มี.ค. 2560
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 พ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 28 มี.ค. 2560
  นัดพบแรงงานภาคใต้ ยะลา 26 กรกฏาคม 2559 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 28 มี.ค. 2560
  งานนัดพบแรงงาน นครศรีธรรมราช 9 ส.ค. 59 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 28 มี.ค. 2560
  งานนัดพบแรงงานพัทลุง 8 ธ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 23 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานชุมพร 25 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ยะลา 29 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 7 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ระนอง 25 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สตูล 16 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี19 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 4 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สตูล 28 พ.ค 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 6 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ชุมพร 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 27 เม.ย. 2558