ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ 

นายจ้างเข้าสู่ระบบงานด่วน
 • Service Manager (ผู้จัดการศูนย์บริการ) 7 ม.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1.เพศ  ชาย2.อายุ  30 - 45 ปี3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวฯ ยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง4.มีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการรถยนต์ 3 ปี ขึ้นไป5.มีมนุษย์สัมพันธ์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี6.มีทักษะ...
 • ล่ามภาษารัสเซีย(Russian Interpreter) /ล่ามภาษาอังกฤษ(English interpreter)... 7 ม.ค. 2560

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. Male or female, over 25 years of age. 2. Bachelor's degree or higher. 3. Direct experience with guest servicing and translation. 4. Experience in communication with foreigners. 5. Good wi...
 • หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด)... 7 ม.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        - เพศชาย / หญิง  อายุ 30 ปี  ขึ้นไป- วุฒิการการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน- GPA 2.50  ขึ้นไป...
 • วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ 7 ม.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        -อายุ 27 ปีขึ้นไป-วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน-เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป-มีประสบการ...
 • หัวหน้ากะบอยเลอร์(ด่วนมาก) 7 ม.ค. 2560

  บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด  -   สงขลา
        1.เพศชาย  อายุ  25 ปีขึ้นไป 2.มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับควบคุมบอยเลอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ...
 • เจ้าหน้าผลิตเบเกอร์รี่ 7 ม.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        -เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป-วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาคหกรรมและโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบคอบ-มีทัศนคติที่ดีในการทำขนม มีความคิดสร้...
 • พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย 7 ม.ค. 2560

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทางด้านงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป 4. มีบุคลิกน่าเชื่อถือสามารถบริหารและพัฒนาทีมได้...
 • GRO 7 ม.ค. 2560

  โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา  -   กระบี่
        - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์  - หากมีประสบการณ์ในงานด้านโรงแรมฯจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่- สามารถใช้ภาษ...
 • หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ 9 ม.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        -เพศชาย/หญิง  -อายุ 27 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด - เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับลวดสิลง...
 • Foreman (หัวหน้าช่าง) 7 ม.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        เพศ ชาย               อายุ 25 – 30 ปี วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป          &nbs...
 • Sales Consultant 7 ม.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1 อายุ: 22 - 30 ปี 2 เพศ: หญิง/ชาย 3 ประสบการณ์การทำงาน: 0 - 2 ปี 4 สามารถขับรถยนต์ได้...
 • พนักงานฝ่ายพัฒนาศิลป์ 7 ม.ค. 2560

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. เพศ ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 3. มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ,หัตถกรรมและจิตรกรรม 4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 5. มีความรู้และประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย ...
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 7 ม.ค. 2560

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
         1. เพศหญิงอายุ 30ปี ขึ้นไป                 3. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล/แรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ปี   &nbs...
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการบุคคล 7 ม.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป  สาขาการบริหารทรัพยามนุษย์  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไปมีประสบการณ์ในการทำงานตรงหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งงาน อย่างน...
 • พนักงานขายโฆษณาเว็บไซต์จ๊อบปักษ์ใต้ 7 ม.ค. 2560

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
          วุฒิปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาที่จบ  มีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์  หากมีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ + อินเตอร์เน็ตที่...
 • หัวหน้างานฝ่ายผลิต 7 ม.ค. 2560

  บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด  -   สุราษฎร์ธานี
        -จบการศึกษาระดับ ม.ปลายขึ้นไป -มีทักษะในการบังคับบัญชา -มีความขยัน อดทน...
 • พนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 7 ม.ค. 2560

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
             1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป             2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)     ...
 • พนักงานอะไหล่ 7 ม.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1.อายุ 25 ปีขึ้นไป 2.ประสบการณ์ทำงาน 3 - 5 ปีขึ้นไป 3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาช่างยนต์...
 • Service Driver 7 ม.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1 อายุ: ไม่เกิน 30 ปี 2 เพศ: /ชาย 3 ประสบการณ์การทำงาน: 2-3  ปี 4 สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ 5 วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ...
 • ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย 7 ม.ค. 2560

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
             1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป             2. มีประสบการณ์ทางด้านงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป   &n...
 • ดูทั้งหมด
  งานใหม่ล่าสุด
  ตำแหน่ง บริษัท จังหวัด ลงประกาศ
  Sales consultant ( ที่ปรึกษาการขาย ) Millennium Auto กรุงเทพมหานคร 16 ม.ค. 2560
  Sales Consultant Millennium Auto ภูเก็ต 13 ม.ค. 2560
  ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 11 ม.ค. 2560
  พนักงานขาย บริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จำักัด สงขลา 10 ม.ค. 2560
  พนักงานการตลาด บริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จำักัด สงขลา 10 ม.ค. 2560
  พนักงานบัญชีและธุรการ บริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จำักัด สงขลา 10 ม.ค. 2560
  พนักงานคลังสินค้า/จัดซื้อ บริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จำักัด สงขลา 10 ม.ค. 2560
  พนักงาน ช่าง (ซ่อมเครื่องมือ ไฟฟ้า) (ประจำสาขาหาดใหญ่) บริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จำักัด สงขลา 10 ม.ค. 2560
  หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 9 ม.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 9 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 9 ม.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 9 ม.ค. 2560
  พนักงานขายโฆษณาเว็บไซต์จ๊อบปักษ์ใต้ บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  พนักงานขายคอมพิวเตอร์ (Telesale) ด่วน! บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  พนักงานบัญชี ด่วน บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  ช่างคอมพิวเตอร์ บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก(ด่วนมาก) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  พนักงานขับรถโฟคลิฟท์(ด่วน) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  Service Manager (ผู้จัดการศูนย์บริการ) Millennium Auto สงขลา 7 ม.ค. 2560
  Foreman (หัวหน้าช่าง) Millennium Auto สงขลา 7 ม.ค. 2560
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  ช่างควบคุมเครื่องจักร บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  ที่ปรึกษาแผนกบริการ (Service Advisor) Millennium Auto สงขลา 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายขาย ( Sales Manager ) Millennium Auto สงขลา 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการ การตลาด บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  Interior Designer บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการรีสอร์ท(Resort Manager)สัมภาษณ์ทันที ทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง) กระบี่ 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  ซุ๊ปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 7 ม.ค. 2560
  วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 7 ม.ค. 2560
  Sales Consultant Millennium Auto สงขลา 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายไฟฟ้า บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายAudiovisual บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายเทคนิคแสง บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายเทคนิคเสียง บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Supervisor the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  นักแสดง (ศิลปการแสดง) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Manager the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายเครื่องปรับอากาศ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายพัฒนาศิลป์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายช่างซ่อมบำรุง - ทั่วไป บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายรายรับ (แคชเชียร์) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายบัตร บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายบริการยานพาหนะ(พนักงานขับรถ) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายเครื่องแต่งกาย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ล่ามภาษารัสเซีย(Russian Interpreter) /ล่ามภาษาอังกฤษ(English interpreter) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ซุ๊ปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายผลิต บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 7 ม.ค. 2560
  Customer Relations (ลูกค้าสัมพันธ์) Millennium Auto ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กรุงเทพฯและต่างจังหวัด (สินค้าอุปโภค-บริโภค) จำนวนมาก!! บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร 7 ม.ค. 2560
  พนักงาานขาย (สินค้าแว่นตา) เขตกรุงเทพฯ -ปริมณฑล บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร 7 ม.ค. 2560
  พนักงานขาย (สินค้าแว่นตา) ภาคกลาง - ภาคตะวันออก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 7 ม.ค. 2560
  พนักงานขาย (สินค้าแว่นตา) ภาคใต้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร 7 ม.ค. 2560
  Demi Chef โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ(International Public Relations Manager) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  Demi Chef (ด่วน) โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 7 ม.ค. 2560
  GRO โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 7 ม.ค. 2560
  ช่างไฟฟ้า(ด่วน) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  หัวหน้ากะบอยเลอร์(ด่วนมาก) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Logistics บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร 7 ม.ค. 2560
  Sales Manager(สินค้าอุตสาหกรรม) บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร 7 ม.ค. 2560
  Sales Representative - Digital Printing บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร 7 ม.ค. 2560
  Sales Engineer บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร 7 ม.ค. 2560
  พนักงานผลิต (Operator) บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด ระยอง 7 ม.ค. 2560
  Rental Sales Agent Millennium Auto สงขลา 7 ม.ค. 2560
  ช่างเทคนิค (Technician) บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด ระยอง 7 ม.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด ระยอง 7 ม.ค. 2560
  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  Technical Sales Representative บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร 7 ม.ค. 2560
  วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  หัวหน้าแผนกซ่อมตัวถังและสี Millennium Auto สงขลา 7 ม.ค. 2560
  เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ Harley-Davidson Millennium Auto สงขลา 7 ม.ค. 2560
  Showroom Manager Millennium Auto สงขลา 7 ม.ค. 2560
  Technician (ช่างเทคนิค) Millennium Auto ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ช่างไฟฟ้า บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  F&B Service (พนักงานเสริฟ) โรงแรมวนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา 7 ม.ค. 2560
  Web Designer บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สินและต้นทุน บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานการตลาด บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการคุณภาพ(ผู้จัดการปาร์ค) บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  พนักงานฝ่ายเทคนิคออโทเมชั่น บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 7 ม.ค. 2560
  ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดวงธิดา อพาร์ทเม้นท์ ด่วนมาก บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 7 ม.ค. 2560
       

  ผู้ประกอบการแนะนำ ดูทั้งหมด

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัดบริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดSafeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดบริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัดทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดบริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัดAndalay Boutique Resortบริษัท ทิพาพงศ์ จำกัดบริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัดบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท สมุยลากูนา รีสอร์ท จำกัดMillennium Autoโกลบอล รูมส์โรงแรม หาดใหญ่ฮอลิเดย์บริษัท ศิริภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท เลนโซ่ จำกัด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัดI spa wellness club ลายานา รีสอร์ท แอนด์ สปาบริษัท ลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัดบริษัท ธนารีสอร์ท จำกัดอ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท กระบี่Villa Nalinnaddaบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

  ผู้ประกอบการใหม่
  บริษัทชั้นนำ
  ตำแหน่งงานแนะนำ
   โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศชัยชนะหลังมีชัยเหนือนางฮิลลารี่ คลินตัน ในศึกชิงตำแหน่งประธานาธิบดี พร้อมเผย นางฮิลลารี่ได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดี จากนี้ประเทศต้องเดินหน้า             เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 หลังจากที่ผลการนับคะแนนระบุว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกานั้น นายโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ได้ขึ้นเวทีปราศรัยประกาศชัยชนะในครั้งนี้ภาพจาก MARK WILSON/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP            ทั้งนี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เผยว่า "ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากท่านรัฐมนตรีคลินตัน เธอได้แสดงความยินดีกับพวกเราทุกคน ชัยชนะครั้งนี้เป็นของทุกคน และผมก็ได้บอกว่า เธอและครอบครัวของเธอนั้นอดทนสู้อย่างหนักในการเลือกตั้งครั้งนี้ และเธอก็ทำได้ดีเดียว คุณฮิลลารี่ได้ทำงานอย่างยาวนานและทำงานหนักตลอดช่วงระยะเวลานี้ และเราก็รู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เธอได้ทำให้กับประเทศนี้"ภาพจาก MARK WILSON/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP            ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ กล่าวว่า เราจะเริ่มต้นทำสิ่งที่ด่วนที่สุดในตอนนี้คือ การสร้างชาติขึ้นมาใหม่ ด้วยการร่วมมือกัน ผมเองรู้จักประเทศนี้ดี ผมรู้ว่าประเทศนี้มีศักยภาพมากมาย และชาวอเมริกันทุกคนจะได้รับรู้ถึงความสามารถของตัวเองภาพจาก CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP            "เราจะเริ่มต้นจากการสร้างเมือง เราจะเริ่มต้นการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และเราจะมีการจ้างงานคนนับล้านในการร่วมกันสร้างเมือง"            นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังบอกด้วยว่า จะเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุด และในขณะเดียวกัน เราจะชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ ก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา ภาพจาก Jim Watson/AFP            "อเมริกาจะไม่ยอมเป็นอื่นนอกจากการเป็นประเทศที่ดีที่สุด เราจะมาร่วมชี้ชะตาประเทศนี้ใหม่ และมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ แข็งแกร่ง และกล้าหาญ และผมต้องการที่จะบอกกับสังคมโลกว่า ในขณะที่เราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของอเมริกันชนมาเป็นอันดับ 1 นั้น เราจะให้ความสำคัญกับทุกคนด้วย ๆ"
   แลกธนบัตรที่ระลึก เหรียญที่ระลึกได้ที่ธนาคารไหน วันไหนบ้าง ตรวจสอบสถานที่รับแลกเหรียญที่ระลึก และธนบัตรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ที่นี่          เนื่องด้วยประชาชนให้ความสนใจแลกเหรียญที่ระลึกและธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เก็บไว้กันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นมงคลของชีวิต และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กรมธนารักษ์และธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง จึงเปิดให้ประชาชนแลกซื้อเหรียญที่ระลึก และจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้เหรียญที่ระลึก กรมธนารักษ์ : ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไป          เปิดแลกซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 10,000 ชุด โดยจะจัดเป็นชุด ชุดละ 5 เหรียญ ในราคา 100 บาท กำหนดให้แลกซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วย          - เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555          นอกจากนี้ ยังมีเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำและเงิน โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ ชนิดราคา 16,000 บาท จำหน่ายเหรียญละ 30,000 บาท และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท จำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท ทั้งสองชนิดสามารถแลกได้ไม่จำกัด          สามารถแลกซื้อได้ที่สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ โรงงานกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี ในเวลา 08.30-15.00 น. ธนบัตรที่ระลึกธนาคารกรุงเทพ : ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมเป็นต้นไป          เปิดให้ประชาชนจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 800,000 ชุด ที่สาขาในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และต่างจังหวัดบางสาขา          (หมายเหตุ : ล่าสุดได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงเทพว่า ขณะนี้ธนบัตรจำนวน 800,000 ชุด ได้ถูกจ่ายแลกหมดแล้ว)ธนาคารออมสิน : ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไป          เปิดให้ประชาชนจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 300,000 ฉบับ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และที่สาขาของธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ โดยที่สำนักงานใหญ่จ่ายแลกไม่เกิน 5 ชุด ส่วนที่สาขาให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ธนาคารกรุงไทย : ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคมเป็นต้นไป          เปิดจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 200,000 ชุด โดยให้ประชาชนแลกได้คนละไม่เกิน 2 ชุด          สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถแลกได้ที่ธนาคารกรุงไทย 5 สาขา คือ           - สาขาสำนักนานาเหนือ          - สาขาสวนมะลิ          - สาขาปทุมวัน          - สาขาเยาวราช           - สาขาถนนศรีอยุธยา          สำหรับต่างจังหวัด สามารถแลกได้ที่ธนาคารกรุงไทย 17 สาขา คือ          - สาขาบางปลาสร้อย จ.ชลบุรี           - สาขาระยอง           - สาขานครสวรรค์           - สาขาสิงห์บุรี           - สาขาชัยนาท           - สาขาถนนสิงหวัฒน์ จ.พิษณุโลก           - สาขาข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่           - สาขาถนนศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น           - สาขาอุดรธานี           - สาขาอุบลราชธานี           - สาขาสกลนคร           - สาขาเลย           - สาขาหนองคาย           - สาขาบึงกาฬ           - สาขาเซกา จ.บึงกาฬ           - สาขาราษฎร์ยินดี จ.สงขลา           - สาขาถนนศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานีธนาคารไทยพาณิชย์ : ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมเป็นต้นไป          เปิดจ่ายแลกธนบัตรเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จำนวน 175,000 ฉบับ และธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 130,000 ชุด

  Job Tips

  เทคนิคการสัมภาษณ์งาน…เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ เพราะว่าสมัยนี้บริษัทต่างๆมีการแข่งขันสูงขึ้นมาก มาตรฐานของผู้สมัครงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวสัมภาษณ์งานให้ดีๆ มีหวังล้มเหลวเอาได้ง่ายๆเมื่อเราได้รับแจ้งให้เข้าไปสัมภาษณ์งาน แน่นอนว่าโอกาสมาถึงตัวเราแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการกล้าแสดงออกในการนำเสนอตนเองให้น่าสนใจในการสัมภาษณ์งาน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความประทับใจแรกพบ (first impression) ให้แก่ผู้สัมภาษณ์ครับ จากนี้ไปจะเป็นเทคนิคในการสัมภาษณ์งานที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนเข้าสนามจริงเทคนิคการสัมภาษณ์งาน1. สร้างความมั่นใจให้ตนเองก่อนถ้าเราเครียดก่อนการสัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวล่วงหน้าจะช่วยให้เราสร้างความมั่นใจให้มากขึ้น… ดังนั้นตรวจสอบให้หมดว่าเอกสารที่เราต้องใช้มีครบหรือไม่ ทั้ง เตรียม resume ใบสมัครงาน ใบประกาศ เกียรติบัตรรางวัลต่างๆเช็คให้ละเอียด จากนั้นจึงเริ่มฝึกซ้อมการสัมภาษณ์งานโดยการเตรียมพร้อมกับคำถามต่างๆ และวิธีการตอบที่เหมาะสมและเป็นตัวเรามากที่สุด2. ต้องรู้ลักษณะการสัมภาษณ์งานสมัยก่อนการสัมภาษณ์งานจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะตายตัว คือซักถามประวัติคร่าวๆ แล้วก็มีคำถามสุดฮิตอย่างเช่นจุดอ่อน จุดแข็งของเรา แต่สมัยนี้ผู้ว่าจ้างมักจะสัมภาษณ์งานในลักษณะของการทดสอบไหวพริบครับ เช่น อาจมีการยกสถานการณ์จำลองขึ้นมาให้เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผู้สัมภาษณ์ต้องการดูมุมมองความคิดของเรามากกว่าที่จะให้ตอบตามตำราเป๊ะๆ นอกจากนี้ควรเตรียมตัวพร้อมรับการสัมภาษณ์ทุกรูปแบบ บางที่ก็มีคนสัมภาษณ์ถึง 5 คน บางที่ก็สัมภาษณ์งานแบบตัวต่อตัว แต่กินเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงก็มี3. หาข้อมูลที่จำเป็นให้หมดการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต นับเป็นแหล่วงข้อมูลชั้นเยี่ยมที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผน หรือแนวปฏิบัติของบริษัทที่เราสมัคร เราควรเก็บข้อมูลของบริษัทให้หมด ในหลายๆด้าน เช่น ฐานเงินเดือนของตำแหน่งที่เราสมัครงาน สินค้าบริการของบริษัท วัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไง จะได้เห็นภาพคร่าวๆว่าบรืษัทเป็นอย่างไร4. มีความกระตือรือร้นเอาจริงๆแล้ว ถ้าเราดันไปสมัครงานที่ “ไม่ใช่” ขึ้นมา การจะสร้างความตื่นเต้น ความอินจัดกับการสัมภาษณ์งานที่กำลังจะเข้ามาถึงนั้นแทบจะไม่มีโอกาสเลย เพราะเราไม่ได้ต้องการมันจริงๆ ผมเคยมีประสบการณ์ไปสัมภาษณ์งานมาบ้าง ผมก็คิดว่าเตรียมตัวไปดีนะ แต่พอไปเข้าห้องสัมภาษณ์จริงๆกลับไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างสนิทใจ คิดว่ายังไงถ้าเผื่อได้งานนี้จริงๆมันก็คงไม่ใช่ตัวเรา ดังนั้นขอแนะนำเลยว่าถ้ามีโอกาส ก็ให้เลือกงานที่เราสนใจให้มากที่สุด แล้วความกระตือรือร้นมันก็จะมาเอง5. ลองสวมรอยเป็นผู้สัมภาษณ์ซะเองเวลาเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน คงจะดีไม่น้อยถ้าเราลองคิดจากมุมมองของผู้สัมภาษณ์ดูบ้าง ว่าถ้าเป็นเราเนี่ย เราอยากได้ผู้ร่วมงานแบบไหน เค้ามีความมั่นใจรึเปล่า? ตอบคำถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้มมั้ย หรือเคร่งเครียดจริงจังตลอดเวลา มันจะเป็นเหมือนการทบทวนบุคลิกภาพของตัวเราเองครับ แน่นอนว่าเราอยากได้คนร่วมงานดีๆ ดังนั้นเราก็ควรจะปรับลักษณะท่าทางการวางตัวของเราให้เป็นอย่างที่ผู้สัมภาษณ์พีงต้องการด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคการสมัครงานที่เป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น ลองมาดูคำถามการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างครับ แล้วจะรู้ว่า ถ้าเราไม่เตรียมตัวไปดีๆมีสิทธิ์เหวอเอาได้ง่ายๆ อย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานคือการสร้าง first impression ที่ดีครับ จากนั้นความมั่นใจก็จะมาเอง…ที่เหลือก็อยู่ที่ไหวพริบแล้วก็ดวง (นิดนึง) 
  งานทั่วไป
    ตำแหน่ง โดย ลงประกาศ
  เซลล์ ด่วน!!!!!!!!! บริษัท วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด 3 ม.ค. 2560
  Mechanic ช่างเครื่องยนต์เรือ (Urgent ด่วน) Suzuki Marine Service Co., Ltd. 27 ธ.ค. 2559
  พนักงานขายเครื่องมือแพทย์เขตภาคใต้ บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 21 พ.ย. 2559
  sale ด่วน!! บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราฎร์ธานี 21 พ.ย. 2559
  เจ้าหน้าที่บุคคล 1 ตำแหน่ง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด 20 พ.ย. 2559
  Outlet Manager Hyatt Regency Phuket Resort 4 พ.ย. 2559
  Food and Beverage secretary Hyatt Regency Phuket Resort 4 พ.ย. 2559
  ช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง ศูนย์บริการนันทศักดิ์แอร์ 3 พ.ย. 2559
  sale ด่วน!! บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราฎร์ธานี 3 พ.ย. 2559
  พนักงานธุรการ/ บัญชี บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด 20 ต.ค. 2559
  Reception โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ 17 ต.ค. 2559
  Night Reception โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ 17 ต.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ประสานงาน + ธุรการ + เซลล์ขายหลักสูตร บริษัท เลิร์นนิ่ง ฟอร์ ฟัน จำกัด 4 ต.ค. 2559
  กุ๊ก Malibu Beach Bungalows 26 ก.ย. 2559
  พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท กลุ่มธุรกิจ เค กรุ๊ป จำกัด 24 ก.ย. 2559
     
  ประกาศทั่วไป
  หัวข้อ โดย ลงประกาศ
  หน้าแรก › เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน จ๊อปปักษ์ใต้ 22 ก.ค. 2559
  นัดพบแรงงานภาคใต้ ยะลา 26 กรกฏาคม 2559 จ๊อบปักษ์ใต้ดอทคอม 16 ก.ค. 2559
  งานนัดพบแรงงานพัทลุง 8 ธ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 23 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 พ.ย. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 9 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สงขลา 7 ส.ค. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 5 ส.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานชุมพร 25 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ยะลา 29 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 7 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ระนอง 25 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สตูล 16 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี19 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 4 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สตูล 28 พ.ค 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 6 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ชุมพร 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 27 เม.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ยะลา 7 พ.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 22 เม.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงงาน สุราษฎร์ธานี 24 เม.ย 2558 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 17 เม.ย. 2558