ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ 

นายจ้างเข้าสู่ระบบงานด่วน
 • เจ้าหน้าที่ผลิต Sling 24 มี.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้...
 • ช่างควบคุมเครื่องจักร 24 มี.ค. 2560

  บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด  -   สงขลา
        1.เพศชาย  อายุ 23 ปีขึ้นไป 2.มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรโรงงาน 3.มีประสบการณ์งานด้านควบคุมเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ...
 • Mecchanic (ช่างยนต์) 24 มี.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        คุณสมบัติ 1 อายุ: 22 - 35 ปี 2 เพศ: /ชาย 3 ประสบการณ์การทำงาน: 2-3  ปี 4 สามารถขับรถยนต์ได้ 5 วุฒิ ปวส.ขึ้นไป...
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน 24 มี.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป การบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ ...
 • พนักงานบัญชี ด่วน 1 มี.ค. 2560

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
        เพศหญิง อายุ 22-30 ปี การศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ในงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสั...
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 24 มี.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป การบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ ...
 • ผู้จัดการภัตตาคาร 24 มี.ค. 2560

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป 3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 4. มีความเป็นผู้นำ และทำงานท่ามกลางสภาวะกดดันได้ 5. มีความร...
 • เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครปฐม... 24 มี.ค. 2560

  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  -   นครปฐม
        เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือปวช.ขึ้นไปมีทักษะในการเจรจาต่อรองสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้...
 • หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ 24 มี.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        -เพศชาย/หญิง  อายุ 27 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด - เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับลวดสิลง,รอก...
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด 24 มี.ค. 2560

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการค้าปลีก-ค้าส่ง สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้...
 • ทนายความ ประจำสาขากาญจนบุรี 24 มี.ค. 2560

  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  -   กาญจนบุรี
        เพศชาย / หญิง  อายุ 25-35 ปีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ว่าความในชั้นศาลไม่ต่ำกว่า 1ปีมีใบอนุญาตว่าความสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้...
 • Executive Chef 24 มี.ค. 2560

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. เพศชาย / หญิง 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป 3. มีประสบการณ์บริหารด้านการจัดเลี้ยง/ภัตตาคารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 4. สามารถรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของฝ่ายครัวเกี่ยวกับบริการอาหารและเครื่องดื่มทั้ง...
 • ทนายความ ประจำสาขาภูเก็ต 24 มี.ค. 2560

  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        เพศชาย/หญิง  อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการฟ้องร้องคดีไม่ต่ำกว่า  1  ปี มีใบอนุญาตว่าความ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้...
 • ทนายความประจำสาขานครศรีธรรมราช 24 มี.ค. 2560

  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  -   นครศรีธรรมราช
        1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี2. วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ 3. มีประสบการณ์ว่าความในชั้นศาลไม่ต่ำกว่า 1ปี4. มีใบอนุญาตว่าความ5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้...
 • ทนายความประจำสาขาหาดใหญ่ 24 มี.ค. 2560

  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  -   สงขลา
        1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี2. วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ 3. มีประสบการณ์ว่าความในชั้นศาลไม่ต่ำกว่า 1ปี4. มีใบอนุญาตว่าความ5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้...
 • ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขานครศรีธรรมราช... 24 มี.ค. 2560

  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  -   นครศรีธรรมราช
        เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี วุฒิการศึกษาปวช. – ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการขายประกันภัยมาก่อนหรืองานขายสินเชื่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ส...
 • เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครศรีธรรมราช... 24 มี.ค. 2560

  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  -   นครศรีธรรมราช
        เพศชาย / หญิง  อายุ 20-40 ปีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไปมีทักษะในการเจรจาต่อรองสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้...
 • พนักงานขับรถ 24 มี.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1 อายุ: ไม่เกิน 30 ปี 2 เพศ: /ชาย 3 ประสบการณ์การทำงาน: 2-3  ปี 4 สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ 5 วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ...
 • Customer Relations ลูกค้าสัมพันธ์ 24 มี.ค. 2560

  Millennium Auto  -   สงขลา
        1. เพศหญิง อายุ 25-30 ปี  2. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไหวพริบดี สามารถโน้มน้าวลูกค้าได้ดี  3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม MS offic...
 • ผู้จัดการซักรีด 24 มี.ค. 2560

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
        1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป 3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 4. มีความเป็นผู้นำ และทำงานท่ามกลางสภาวะกดดันได้ 5. มีความร...
 • ดูทั้งหมด
  งานใหม่ล่าสุด
  ตำแหน่ง บริษัท จังหวัด ลงประกาศ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  Foreman (หัวหน้าช่าง) Millennium Auto สงขลา 24 มี.ค. 2560
  หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  R&D Engineer Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 24 มี.ค. 2560
  ช่างควบคุมเครื่องจักร บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  ช่างไฟฟ้า(ด่วน) บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  หัวหน้าแผนกซ่อมตัวถังและสี Millennium Auto สงขลา 24 มี.ค. 2560
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ Harley-Davidson Millennium Auto สงขลา 24 มี.ค. 2560
  Showroom Manager Millennium Auto สงขลา 24 มี.ค. 2560
  พนักงานขับรถ Millennium Auto สงขลา 24 มี.ค. 2560
  Mecchanic (ช่างยนต์) Millennium Auto สงขลา 24 มี.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครศรีธรรมราช บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครศรีธรรมราช 24 มี.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน) บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ชุมพร 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาภูเก็ต บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  Senior Accountant Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขานครศรีธรรมราช บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครศรีธรรมราช 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน) บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ชุมพร 24 มี.ค. 2560
  ทนายความ ประจำสาขาภูเก็ต บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  ทนายความ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน) บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ชุมพร 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาหาดใหญ่(สงขลา) บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) สงขลา 24 มี.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครปฐม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครปฐม 24 มี.ค. 2560
  Process Engineer Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 24 มี.ค. 2560
  ทนายความ ประจำสาขากาญจนบุรี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) กาญจนบุรี 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการบาร์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  Executive Chef บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการซักรีด บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการภัตตาคาร บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  Driver (พนักงานขับรถ) ประจำที่ อำเภอเมืองภูเก็ต ตำบลราไวย์ Wine Pro Co., Ltd. ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  Housekeeper (แม่บ้าน) ประจำที่ อำเภอเมืองภูเก็ต ตำบลราไวย์ Wine Pro Co., Ltd. ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  ช่างทั่วไป ประจำที่ อำเภอเมืองภูเก็ต ตำบลราไวย์ Wine Pro Co., Ltd. ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  Sales Agent (เจ้าหน้าที่ขาย) หลายจังหวัด Wine Pro Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร 24 มี.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) สุราษฎร์ธานี 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาประจวบคีรีขันธ์ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ประจวบคีรีขันธ์ 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาพังงา บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) พังงา 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาภูเก็ต บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  Customer Relations ลูกค้าสัมพันธ์ Millennium Auto สงขลา 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาชุมพร(อ.หลังสวน) บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ชุมพร 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขานครศรีธรรมราช บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครศรีธรรมราช 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขากระบี่ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) กระบี่ 24 มี.ค. 2560
  ทนายความประจำสาขาหาดใหญ่ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) สงขลา 24 มี.ค. 2560
  ทนายความประจำสาขาภูเก็ต บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  ทนายความประจำสาขาชุมพร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ชุมพร 24 มี.ค. 2560
  ทนายความประจำสาขานครศรีธรรมราช บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครศรีธรรมราช 24 มี.ค. 2560
  ทนายความประจำสาขาสุราษฎร์ธานี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) สุราษฎร์ธานี 24 มี.ค. 2560
  พนักงานขายโทรศัพท์ ประจำสาขา Big C ภูเก็ต2 ด่วน!!! บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ ประจำสาขา Big C สมุย ด่วน!!! บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 มี.ค. 2560
  พนักงานขายโทรศัพท์ ประจำสาขา TG โลตัสกระบี่ ด่วน!!! บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด กระบี่ 24 มี.ค. 2560
  พนักงานขายโทรศัพท์ ประจำสาขา TG เซ็นทรัลสุราษฎ์ธานี ด่วน!!! บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 มี.ค. 2560
  พนักงานขายโทรศัพท์ ประจำสาขา Samsung เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย ด่วน!!! บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด สุราษฎร์ธานี 24 มี.ค. 2560
  SAP System Administrator Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 24 มี.ค. 2560
  Room Maid โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  ผู้ควบคุมระบบ เสียง และ จอภาพ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  นักร้อง คนไทย โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ผลิต Sling บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต Webbing บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  วิศวกรเครื่องกล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  วิศวกรเมคาทรอนิกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  วิศวกรไฟฟ้า บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  Night GSA. ด่วน Mazi Design Hotel by kalima ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  HR. MGR. โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  Finest Instructor บานบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา สุราษฎร์ธานี 24 มี.ค. 2560
  Property Representative (Based in Phuket) + URGENTLY REQUIRED + Wine Pro Co., Ltd. ภูเก็ต 24 มี.ค. 2560
  Reservation Officer ศรีลันตา รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร 24 มี.ค. 2560
  Reservation Officer ศรีลันตา รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร 24 มี.ค. 2560
  Receptionist The wings boutique hotels กระบี่ 24 มี.ค. 2560
  House keeping The wings boutique hotels กระบี่ 24 มี.ค. 2560
  Income Supervisor Manathai Resort Khaolak พังงา 24 มี.ค. 2560
  กุ้ก ไทย-ยุโรป โรงแรมสมุยไอร์แลนด์บีขรีสอร์ท แอนด์โฮเทล สุราษฎร์ธานี 24 มี.ค. 2560
  ช่างทั่วไป โรงแรมสมุยไอร์แลนด์บีขรีสอร์ท แอนด์โฮเทล สุราษฎร์ธานี 24 มี.ค. 2560
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 24 มี.ค. 2560
  พนักงานขายโฆษณาเว็บไซต์จ๊อบปักษ์ใต้ บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 14 มี.ค. 2560
  พนักงานธุรการงานขาย ด่วน! บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 14 มี.ค. 2560
  ช่างคอมพิวเตอร์ บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 13 มี.ค. 2560
  พนักงานขายคอมพิวเตอร์ (Telesale) ด่วน! บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 1 มี.ค. 2560
  พนักงานบัญชี ด่วน บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด สงขลา 1 มี.ค. 2560
       

  ผู้ประกอบการแนะนำ ดูทั้งหมด

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัดบริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดSafeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดบริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัดบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัดทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์สปาบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดบริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัดAndalay Boutique Resortโรงแรมสมุยไอร์แลนด์บีขรีสอร์ท แอนด์โฮเทลบริษัท ทิพาพงศ์ จำกัดบริษัท ออนเนอร์ แฟมมิลี จำกัดบริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัดบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท สมุยลากูนา รีสอร์ท จำกัดMillennium Autoบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)Panviman resort kohphanganบานบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปาโกลบอล รูมส์โรงแรม หาดใหญ่ฮอลิเดย์บริษัท ศิริภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท เลนโซ่ จำกัด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัดI spa wellness club ลายานา รีสอร์ท แอนด์ สปาบริษัท ลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัดบริษัท ธนารีสอร์ท จำกัดอ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท กระบี่Villa Nalinnaddaบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) Wine Pro Co., Ltd.บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัดบริษัท ซายน์เทค จำกัดบริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัดบริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัดบจก.สินสยามเคหะการ และ บจก.ซันเซ็ท บีช รีสอร์ทโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปาSouthsea groupMilky Bay Group Koh PhanganMazi Design Hotel by kalimaบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท นำรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็คส์ จำกัดพระนางวิลเลจ จำกัดโรงแรม ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ทเอส.ที.พี.กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ฉลองบีช โฮเต็ล แอนด์ สปาศรีลันตา รีสอร์ทโรงแรม Le MENARAManathai Resort KhaolakPhi Phi Island Village Beach ResortThe wings boutique hotelsเขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ทพี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ทPearl Hotel Phuket

  ผู้ประกอบการใหม่
  บริษัทชั้นนำ
  ตำแหน่งงานแนะนำ
  เกิดเหตุชาวบ้านบุกเตะก้านคอเจ้าอาวาสวัดท่าเคียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ล้มหงายหลังตึง ได้รับบาดเจ็บขณะฉันเช้ากับพระลูกวัด เผยแค้นไปขออาหารแล้วไม่ได้ดั่งใจ อ้างพระฉันแต่ของดีๆ แต่กลับให้ของไม่ดีให้ชาวบ้านกิน เหตุดังกล่าว เกิดขึ้นที่วัดท่าเคียน โดยผู้เสียหายคือ พระอาจารย์ปลัดเสน จินต์ณสาโร อายุ 77 ปี เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน ซึ่งพระชำนาญ ทิพย์แก้ว เป็นตัวแทนเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.หาดใหญ่ไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวน พระชำนาญ ทิพย์แก้ว เล่าว่า ขณะที่พระอาจารย์ปลัดเสน เจ้าอาวาส พร้อมกับพระลูกวัดจำนวน 6 รูปกำลังนั่งฉันท์เช้าอยู่บนศาลาการเปรียญวัด ได้มีชายวัยกลางคนพร้อมลูกอีก 3 คนขับรถจักรยานยนต์เข้ามาขออาหารจากเจ้าอาวาส ทางเจ้าอาวาสจึงได้หยิบแกงปลาและต้มจืดให้ เพราะลูกๆ จะได้กินได้ด้วย แต่ปรากฏว่าชายคนนี้กลับไม่พอใจบอกว่าตนเองไม่ชอบทานปลาและต้มจืด พร้อมกับขึ้นเสียงเอะอะโวยไม่พอใจอ้างว่าพระกินแต่ของดีๆ และเอาของไม่ดีให้ชาวบ้านกินและพาลูกๆ ออกไปจากวัดจากนั้นชายคนดังกล่าวได้ขับรถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาที่วัดอีกครั้งและเดินขึ้นไปหาเจ้าอาวาส พร้อมกับก้มลงกราบ 3 ครั้งก่อนที่จะลุกขึ้นมาเตะก้านคอเจ้าอาวาสจนหายหลังล้มตึงได้รับบาดเจ็บ มีรอยฟกช้ำที่บริเวณโหนกแก้วด้านซ้าย และยังพูดจาด่าทอเจ้าอาวาสแบบเสียๆ หายๆ ซึ่งทางพระลูกวัดได้ช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้เพื่อสงบสติอารมณ์และรีบโทรแจ้งตำรวจแต่ระหว่างที่รอตำรวจอยู่นั้น ชายคนนี้ได้สำนึกผิดเข้ามากราบขอโทษเจ้าอาวาสและพยายามที่จะเอามือเจ้าอาวาสมาลูบหัว ซึ่งทางเจ้าอาวาสก็ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆ ชายคนดังกล่าวก็เดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์และรีบออกจากวัดไปทันที ซึ่งหลังเกิดเหตุทางตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวชายคนนี้มาสอบสวน
  สน.ทุ่งมหาเมฆ ตั้งรางวัลนำจับ 10,000 บาท หัวหน้าแก๊งเช็ดกระจก แยกอังรีดูนังต์ หลัง ศาลออกหมายจับ คดีไฟไหม้สะพานไทยเบลเยียม พบประวัติมีคดีติดตัวโชกโชนพ.ต.ต.ปิติพล พรหมแก้ว สารวัตรสืบสวนสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ กล่าวถึงความคืบหน้าเหตุไฟไหม้พื้นที่เก็บถังขยะใต้สะพานไทย-เบลเยียม ฝั่งสวนลุมพินี ถนนพระราม 4 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบนสะพานทั้ง 2 ฝั่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงพบชายต้องสงสัยเดินออกมาจากบริเวณเชิงสะพานที่เกิดเหตุ จึงได้นำภาพบุคคลดังกล่าวไปสอบถามพยานบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ กระทั่งทราบชื่อ นายสำราญ ม่วงเขียว หรือ “เอก ล็อค 1” อายุ 31 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ภายหลังไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งจึงมาพักอาศัยอยู่บริเวณใต้สะพานไทย-เบลเยียม และเป็นหัวหน้าแก๊งเช็ดกระจกรถตามแยกอังรีดูนังต์ถึงแยกวิทยุ จึงรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนขอหมายจับจากศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ จ.112/2560 ลงวันที่ 15 มี.ค.2560 ในข้อหากระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทและเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายทั้งนี้ จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายสำราญ พบว่า เคยถูกจับกุมคดียาเสพติด 5 ครั้ง ในพื้นที่ สน.บางรัก 1 ครั้ง , สน.ท่าเรือ 2 ครั้ง , สน.ลุมพินี 1 ครั้ง และ สน.ทุ่งมหาเมฆ 1 ครั้ง คดีครอบครองยาเสพติดจำนวน 2 ครั้งของ สน.ท่าเรือ และคดีฆ่าผู้อื่นของ สน.ห้วยขวางพ.ต.ต.ปิติพล กล่าวอีกว่า ขอฝากประชาสัมพันธ์หากผู้ใดพบเห็นนายสำราญ โปรดแจ้งมายังตนที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-921-8168 หรือฝ่ายสืบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-1138 หากสามารถแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้มีรางวัลนำจับ 10,000 บาท

  Job Tips

  สัมภาษณ์งานแต่ละที “เอ๋ทำไม ไม่มีใครติดต่อกลับมาเลย” “คำตอบที่เราตอบไปมันไม่ได้ดีหรอ” บทความนี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณเข้าใจกับ 10 คำถามยอดฮิต ที่แต่ละบริษัทต้องถามกัน 10 คำถาม –คำตอบ นี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น คำตอบที่ตอบออกไปไม่ทั้งถูกและผิด เพราะเหล่าคำถามแต่ละข้อนั้น ผู้สัมภาษณ์เพียงอยากรู้จักความเป็นตัวคุณให้มากกว่าเรซูเม่เพียงแค่กระดาษ 1 แผ่น ไม่ว่าคุณจะตอบแบบไหนล้วนสะท้อนถึงความคิด ความอ่านและทัศนคติต่างๆของตัวคุณเอง การตอบแต่ละข้อควรจะตอบในแบบฉบับความเป็นตัวคุณที่สุด ไม่ควรตอบอะไรที่แสดงถึงโอ้อวดเกินไป หรือ มีความมั่นใจเกินไป สิ่งสำคัญทุกครั้งก่อนการไปสัมภาษณ์งาน คุณควรที่จะมีการเตรียมพร้อมและซักซ้อมให้มากที่สุด เพราะเมื่อเจอสถานการณ์จริงคุณจะได้รับมือกับการควบคุมอารมณ์ ความตื่นเต้นและความประหม่าของตัวคุณเองที่จะเกิดขึ้นได้  “การเตรียมตัวที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งเสมอ....”1)เล่าอะไรมาคร่าวๆเกี่ยวกับตัวคุณให้ฟังหน่อย... คำถามนี้ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ต้องการฟังประวัติของคุณตั้งแต่เข้าเรียนจนจบมหาวิทยาลัย แต่ผู้สัมภาษณ์อยากจะรู้เพียงว่าเมื่อคุณเรียนจบมาแล้วและเริ่มทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่ง สิ่งที่คุณได้รับจากบริษัทเดิมมีอะไรบ้าง คำถามนี้คุณควรใช้เวลาตอบเพียง 2 -3 นาที ตอบแบบกระชับ ให้ได้ใจความที่สุด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น “หลังจากเรียนจบด้านการตลาด และเริ่มทำงานกับบริษัทการตลาดแห่งหนึ่ง ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกันเป็นทีม ก่อนการทำงานทุกครั้งต้องวางแผนอยู่เสมอ และ ต้องแข่งขันกับเวลาที่จำกัดอยู่เสมอ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สิ่งเหล่านี้ล้วนสอนผมมา จึงทำให้ผมมักจะได้รับมอบหมายดูแลงานโปรเจคใหญ่อยู่เสมอ” แต่ถ้าคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ ไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อน คุณสามารถพูดถึงกิจกรรมนักศึกษาที่คุณเคยทำมาได้เหมือนกัน2)ทำไมคุณถึงลาออกจากงานเก่า ควรตอบด้วยความเป็นจริงให้มากที่สุด สั้นๆ กระชับ ให้ได้ใจความพร้อมกับเหตุผลประกอบ และถ้าการออกจะที่เก่ามันเลวร้ายมากๆ คุณก้อไม่ควรจะบอกกับผู้สัมภาษณ์งาน อย่าลืมว่าผู้สัมภาษณ์อาจขออนุญาตติดต่อกลับบริษัทเก่าเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงที่สุดสำหรับการตอบคำถามนี้คือ การวิจารณ์ที่ทำงานและเจ้านายเก่าเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดูแย่และนั่นหมายถึงโอกาศที่คุณจะได้งานนี้ย่อมจบลงเช่นกัน3)คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ้าง ก่อนจะเข้ามาสัมภาษณ์คุณจำเป็นที่ต้องทราบและเข้าใจในข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับข้องกับตัวบริษัทไม่ว่าจะเป็น ประวัติความเป็นมาขององค์กร วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ ภาพลักษณ์องค์กรรวมถึงตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งข้อมูลเหล่านี้คุณสามารถค้นหาได้ตามหน้าเว็ปไซค์ของบริษัทนั่นเอง คุณอาจจะโทรเข้ามาสอบถามกับทางประชาสัมพันธ์ของบริษัทนั้น เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวบริษัท  และถ้ามีเพื่อนๆที่ทำอยู่ก้อสามารถสอบถามข้อมูลได้เหมือนกันการที่การที่คุณได้มีเตรียมตัวหาข้อมูลก่อนไปสัมภาษณ์มันแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าคุณตั้งใจที่จะเขามาทำงานที่บริษัทแห่งนี้4) ทำไมคุณถึงมาสมัครงานกับบริษัทเรา คำถามนี้จะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆ ถ้าคุณได้มีการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวองค์กรมาพอสมควร การตอบคำถามทุกครั้งควรตอบอย่างมีเหตุมีผลเช่น“ตอนที่ผมได้เรียนอยู่ และได้ทราบว่าจากรุ่นพี่เกี่ยวกับบริษัทแห่งนี้ที่ได้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจบใหม่ ได้เข้าทำงาน ซึ่งคิดว่าเป็นโอกาศที่ดี ที่ผมจะได้เรียนรู้ และเพิ่มความสามารถให้กับตัวผม”“ช่วงที่ผมได้ทำงานบริษัทเก่าอยู่ ผมได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนี้ที่ได้เปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกคนพิสูจน์ความสามารถ และโปรโมตตัวเอง เพื่อเลื่อนขั้นได้ครับ”5) ตามความเข้าใจของคุณ คิดว่าตำแหน่งนี้ต้องรับผิดชอบงานอะไรบ้าง คุณควรทำการบ้านก่อนมาสัมภาษณ์ด้วยการอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงานและคุณสมบัติต่างๆที่ทางบริษัทต้องการทำความเข้าใจกับมัน ตอบให้สั้นและกระชับใจความ สิ่งสำคัญก่อนตอบต้องมั่นใจว่าเข้าใจถ้าไม่แน่ใจส่วนไหนไม่ต้องกลัวที่จะถาม อาจตั้งคำถามกลับในทำนองว่าเข้าใจตำแหน่งงาน แต่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มลูกค้า และผลิตภัณฑ์มากนักอยากให้ช่วยอธิบายให้เข้าใจในเบื้องต้นและ ถ้าไม่รู้ อย่าพยายามตอบ เพราะถ้าตอบผิด นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำการบ้านมาไม่ได้ให้ความสนใจกับงานนี้ แถมยังมั่วอีกต่างหาก6)ถ้าคุณได้มาทำงานกับบริษัทคุณคิดจะทำอะไรให้กับบริษัทมากที่สุด คำถามนี้แสดงถึง ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถความชำนาญของตัวคุณเองการตอบคุณควรตอบอย่างมั่นใจคำตอบที่คุณตอบไปสามารถบ่งบอกถึงความตั้งใจจริงในการทำงานและความสามารถของตัวคุณเอง ไม่ว่าวิธีการคิดของคุณที่จะนำมาใช้กับบริษัทได้หรือไม่นั้น แต่ขอให้คุณ ใช้ประสบการณ์และ ความรู้ที่เรียนมาตอบออกไป7) งานอดิเรกที่คุณทำเป็นประจำมีอะไรบ้าง คำถามประเภทนี้ผู้สัมภาษณ์ต้องการจะดูด้านอุปนิสัย บุคลิกภาพ ของตัวผู้สมัครว่า เป็นคนอย่างไร และยังสามารถรู้ถึงความคิด ความอ่าน การสังเกตุ และการเข้าร่วมกับคนอื่นๆ“ผมชอบอ่านข่าว คุณก้อจะถูกถามถึงเหตุการณ์ ณ.ปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นคุณมีความคิดเห็นต่อข่าวนี้ยังไงบ้าง”“ผมชอบเล่นกีฬา กีฬาที่เล่น เพราะอะไรทำไมถึงชอบเล่นกีฬาประเภทนี้คุณได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง”8) อะไรคือ จุดเด่น/จุดอ่อนของคุณ จุดเด่น ควรจะบอกอะไรที่คิดว่าดีที่สุดในตัวเรา และสามารถนำความสามารถนั้นมาใช้กับงานที่จะสมัครได้ เช่น“ผมเป็นคนไม่ชอบหยุดนิ่ง เนื่องจากชอบ ชอบทำกิจกรรมใหญ่ๆอยู่เสมอ” จุดอ่อน ควรจะบอกในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะปรับปรุงหรือทำแล้ว ณ.ขณะนั้น และควรบอกถึงผลหลังการปรับปรุงด้วยเช่น“ภาษาอังกฤษของผมอ่อนมากๆซึ่งตอนนี้ผมกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ เรียนมาได้ 4 เดือนแล้ว และผลการเรียนนี้เอง ทำให้ผมสามารถโต้ตอบจดหมายที่เป็นภาษาอังกฤษได้”9) คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ เป็นเรื่องที่ยากในการตอบคำถามประเภทนี้ ไม่ว่าคุณจะเลือกเงินเดือนที่มาก หรือ น้อย ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเราทั้งสิ้น ทางที่ดี ในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนนี้เราควรจะหาข้อมูลจากทางเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ทำงานในบริษัทหรือ คล้ายกับตำแหน่งที่คุณสมัครก่อน แต่ถ้าหากผู้สัมภาษณ์เสนอเงินเดือนมาสูงหรือต่ำกว่าที่คุณตั้งไว้คุณก็อย่าเพิ่งรีบตอบตกลง คุณอาจจะขอเวลาในการพิจารณาสัก 1-2 วัน แล้วค่อยให้คำตอบก้อได้เพราะถ้าเกิดคุณตอบตกลงไปแล้ว และคุณมาขอขึ้นทีหลังก็เหมือนกับว่า คุณเป็นประเภทคนโลเลไม่น่าเชื่อถือได้10) คุณมีข้อสงสัยอะไรอีกไหม ถ้าเจอคำถามนี้ ย่อมหมายถึงการสัมภาษณ์ได้ใกล้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ในการตอบคำถามข้อสุดท้ายนี้ จะตอบอย่างไรดีที่จะแสดงว่า เราเป็นคนเอาใจใส่ เช่น"ผมอยากทราบเวลา ที่แน่นอนในการทำงานของผมครับ” “สวัสดิการที่ผมจะได้รับมีอะไร”หรือ คุณอาจจะไม่ต้องการถามอะไรก็ได้เพราะถ้าคุณได้ทราบข้อมูลของบริษัทนี้มากพอแล้วแต่ถ้าเกิดสงสัยจริงๆ ก็ควรตั้งคำถามที่ฟังแล้วดูดีและถูกใจนายจ้างของคุณให้มากที่สุด
  งานทั่วไป
    ตำแหน่ง โดย ลงประกาศ
  พนักงานนวดสปา โรงแรมนาคามันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา 21 มี.ค. 2560
  Reception Phi Phi Island Village Beach Resort 21 มี.ค. 2560
  Mechanic ช่างเครื่องยนต์เรือ (Urgent ด่วนมาก) Suzuki Marine Service Co., Ltd. 28 ก.พ. 2560
  Mechanic ช่างเครื่องยนต์เรือ (Urgent ด่วนมาก) Suzuki Marine Service Co., Ltd. 27 ก.พ. 2560
  Mechanic ช่างเครื่องยนต์เรือ (Urgent ด่วนมาก) Suzuki Marine Service Co., Ltd. 24 ก.พ. 2560
  Front Officer Supervisor -Korean Speaking Hyatt Regency Phuket Resort 24 ก.พ. 2560
  Mechanic ช่างเครื่องยนต์เรือ (Urgent ด่วนมาก) Suzuki Marine Service Co., Ltd. 23 ก.พ. 2560
  Mechanic ช่างเครื่องยนต์เรือ (Urgent ด่วนมาก) Suzuki Marine Service Co., Ltd. 21 ก.พ. 2560
  sale บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 20 ก.พ. 2560
  วิศวกรโยธา บริษัท ฟินิกซ์ อินเตอร์คอนส์ จำกัด 19 ก.พ. 2560
  Mechanic ช่างเครื่องยนต์เรือ (Urgent ด่วนมาก) Suzuki Marine Service Co., Ltd. 17 ก.พ. 2560
  Mechanic ช่างเครื่องยนต์เรือ (Urgent ด่วนมาก) Suzuki Marine Service Co., Ltd. 16 ก.พ. 2560
  พนักงานขับรถ บริษัท ภูเก็ตสีวลี จำกัด 9 ก.พ. 2560
  Mechanic ช่างเครื่องยนต์เรือ (Urgent ด่วนมาก) Suzuki Marine Service Co., Ltd. 8 ก.พ. 2560
  Mechanic ช่างเครื่องยนต์เรือ (Urgent ด่วนมาก) Suzuki Marine Service Co., Ltd. 7 ก.พ. 2560
     
  ประกาศทั่วไป
  หัวข้อ โดย ลงประกาศ
  งานวันนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 5 เม.ย.60 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 มี.ค. 2560
  งานนัดพบแรงงาน นครศรีธรรมราช 9 ส.ค. 59 จ๊อปปักษ์ใต้ 10 มี.ค. 2560
  นัดพบแรงงานภาคใต้ ยะลา 26 กรกฏาคม 2559 จ๊อบปักษ์ใต้ดอทคอม 16 ก.ค. 2559
  งานนัดพบแรงงานพัทลุง 8 ธ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 23 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 พ.ย. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 9 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สงขลา 7 ส.ค. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 5 ส.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานชุมพร 25 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ยะลา 29 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 7 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ระนอง 25 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สตูล 16 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี19 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 4 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สตูล 28 พ.ค 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 6 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ชุมพร 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 27 เม.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ยะลา 7 พ.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 22 เม.ย. 2558