ผู้สมัครงานเข้าสู่ระบบ 

นายจ้างเข้าสู่ระบบงานด่วน
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 25 ส.ค. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
         1. เพศหญิงอายุ 30ปี ขึ้นไป                 3. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล/แรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ปี   &nbs...
 • พนักงานขายโฆษณาเว็บไซต์จ๊อบปักษ์ใต้ 22 ก.ค. 2559

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
          วุฒิปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาที่จบ  มีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์  หากมีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ + อินเตอร์เน็ตที่...
 • พนักงานบัญชี ด่วน 8 ส.ค. 2559

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัด  -   สงขลา
        เพศหญิง อายุ 22-30 ปี การศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ในงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสั...
 • พนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 25 ส.ค. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
             1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป             2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)     ...
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด 25 ส.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการค้าปลีก-ค้าส่ง สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้...
 • สถาปนิก 25 ส.ค. 2559

  บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด  -   สงขลา
        1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ใช้โปรแกรม MS Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี 3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบและเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ&nbs...
 • ประสานงานโครงการ 25 ส.ค. 2559

  บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด  -   สงขลา
        1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรู้พื้นฐานทั่วไปทางด้านวิศวกรรม 4....
 • Process Engineer 25 ส.ค. 2559

  Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.  -   สงขลา
        -Degree B. SC. in Chemistry, Polymer Science, Rubber Technology or Chemical Engineering.-Preferable 1 year work experience as Process Engineer or related experience in latex industry. Fresh graduate w...
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 25 ส.ค. 2559

  บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -   สงขลา
        เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป การบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ ...
 • R&D Engineer 25 ส.ค. 2559

  Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.  -   สงขลา
        Minimum Education: B.Sc./M.Sc.in Polymer Science, Chemical Engineering, Rubber Technology or equivalent.Skills / Experience :• Preferable at least 1 years work experience as an engineer or related exp...
 • ผู้จัดการ การตลาด 25 ส.ค. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
         1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป                 2. มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย  2  ปี    &nb...
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย ( Sales Manager ) 25 ส.ค. 2559

  Millennium Auto  -   สงขลา
        - อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  1 มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี , มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานทีมงาน 2 มีประสบการณ์การเจรจาต่...
 • ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 25 ส.ค. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
         1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป                 2. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี      &n...
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร 25 ส.ค. 2559

  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  -   ภูเก็ต
         1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป                 2. มีประสบการณ์ด้านการสอน/วิทยากรอย่างน้อย 5 ปี    ...
 • เลขานุการ (ด้านวิศวกรรม) 25 ส.ค. 2559

  บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด  -   สงขลา
        1. ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโยธา 2. ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 3. มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี 4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 6. สามารถถอ...
 • ดูทั้งหมด
  งานใหม่ล่าสุด
  ตำแหน่ง บริษัท จังหวัด ลงประกาศ
  สถาปนิก บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ประสานงานโครงการ บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เลขานุการ (ด้านวิศวกรรม) บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  วิศวกรโยธา บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  จป.วิชาชีพ บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดหา บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุนและทรัพย์สิน บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด กรุงเทพมหานคร 25 ส.ค. 2559
  Oversea Director บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด กรุงเทพมหานคร 25 ส.ค. 2559
  ผจก.แผนกวางแผนและกลยุทธ์ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด สุราษฎร์ธานี 25 ส.ค. 2559
  ผจก.แผนกจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล (กะลาปาล์ม) บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด สุราษฎร์ธานี 25 ส.ค. 2559
  ผจก.แผนกคลังสินค้าและขนส่งทางน้ำ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด สุราษฎร์ธานี 25 ส.ค. 2559
  จนท.จัดซื้อไม้ยางพารา บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด สุราษฎร์ธานี 25 ส.ค. 2559
  ผจก.แผนกขนส่ง บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด สมุทรสาคร 25 ส.ค. 2559
  ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด กรุงเทพมหานคร 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Service Manager (ผู้จัดการศูนย์บริการ) Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Foreman (หัวหน้าช่าง) Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Sales (Rolls-Royce – Aston Martin) ที่ปรึกษาการขาย Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  หัวหน้าคลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Sales consultant (ที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้ว) Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Rental Sales Agent พนักงานขาย ( บริการรถเช่า Sixt ) Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  Purchasing Executive Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Sales (Manager) ผู้จัดการฝ่ายขาย Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  R&D Engineer Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ไลน์ลีดเดอร์แผนกคอมปาวด์ Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  โฟร์แมน ประจำSite จ.มุกดาหารและหาดใหญ่ บริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ที่ปรึกษาแผนกบริการ (Service Advisor) Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ เขตภาคใต้ (กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช) บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ เขตภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ เขตภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง) บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ เขตภาคกลาง (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี) บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  บัญชี บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ เขตภาคใต้ (สงขลา พัทลุง สตูล) บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขาย ( Sales Manager ) Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ เขตภาคกลาง (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครปฐม) บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  บัญชี Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการ การตลาด บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  Interion Designer บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  พนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  Sales Consultant Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Supervisor the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Manager the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Customer Service Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Customer Relations (ลูกค้าสัมพันธ์) Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  Warranty officer (เจ้าหน้าที่บริการรับประกันคุณภาพ) จำนวน 1 อัตรา Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  Sales BMW MINI( พนักงานขายรถยนต์ ) Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  HR Manager (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล) Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  Personal Assistant&Marketing ( ผู้ช่วยผู้บริหาร&การตลาด ) Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  Mechanic (ช่างยนต์) Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  Rental Sales Agent Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการบุคคล บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปที เค อพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Service Manager ( ผู้จัดการฝ่ายบริการ ) Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  Service Advisor (ที่ปรึกษาแผนกบริการ) Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  Technician (ช่างเทคนิค) Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดวงธิดา อพาร์ทเม้นท์ ด่วนมาก บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Service Driver Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท จำนง ยูนิเวอร์เซล เทรดเดอร์ จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Mecchanic (ช่างยนต์) Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Sales Manager MINI (ผู้จัดการฝ่ายขาย MINI) Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Sales Executive Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  HR BU Officer Millennium Auto ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  Accountant Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าผลิตเบเกอร์รี่ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Process Engineer Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd. สงขลา 25 ส.ค. 2559
  หัวหน้าช่างยนต์ (HONDA) Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ช่างยนต์ (HONDA) Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  พนักงานอะไหล่ Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  ลูกค้าสัมพันธ์ Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  พนักงานตรวจสอบรถใหม่ (Honda) Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  Personal Assistant Millennium Auto สงขลา 25 ส.ค. 2559
  บัญชี/ธุรการ บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ภูเก็ต 25 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต webbing บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด สงขลา 25 ส.ค. 2559
       

  ผู้ประกอบการแนะนำ ดูทั้งหมด

  บริษัท เอม คอนซัลติ้ง จำกัดบริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัดบริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดSafeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัดบริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จำกัดทับวารินทร์ รีสอร์ท (เกาะไหง)บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดบริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัดAndalay Boutique Resortบริษัท ทิพาพงศ์ จำกัดบริษัท นีโอซีวิล 2004 จำกัดบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท สมุยลากูนา รีสอร์ท จำกัดMillennium Autoโกลบอล รูมส์โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์บริษัท ศิริภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท เลนโซ่ จำกัด บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัดI spa wellness club ลายานา รีสอร์ท แอนด์ สปาบริษัท ลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัดบริษัท ธนารีสอร์ท จำกัดอ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท กระบี่Villa Nalinnaddaบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

  ผู้ประกอบการใหม่
  บริษัทชั้นนำ
  ตำแหน่งงานแนะนำ
  ราคาทองปรับขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออก 22,700 บาท วัmoreราคาทองปรับขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออก 22,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคารับซื้อ ขายทองคำประจำวันที่ 18/08/2559 เวลา 09:21 น. ครั้งที่ 1 ราคาปรับขึ้น 150 บาท จากราคาปิดวานนี้ โดยทองคำแท่งรับซื้อ 22,100.00 บาท ขายออก 22,200.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 21,709.12 บาท ขายออก 22,700.00 บาท 
  งานประชุมวิชาการ PEA ปี 2559 (PEA Conference 2016) PEA ขอเชิญชวนส่งบทความชิงเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงาน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดัง นั้น PEA จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัย ใหม่ในการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ เชื่อถือได้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับคุณภาพงานบริการให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ไฟ            PEA ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนางานที่ เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายของประเทศเพื่อยกระดับการไฟฟ้าให้ก้าวสู่ การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ PEA ปี 2559 (PEACON2016) ในหัวข้อ “Moving Toward the Electric Utility of the Future” เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบจำหน่ายได้ในอนาคตต่อไป           สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความ (Template) ที่ http://peacon2016.pea.co.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-6099

  Job Tips

    เคล็ดลับทำงานดีมีความสุข ใคร ๆ ก็บอกว่า ถ้าได้ทำงานที่เรารักเราจะมีความสุขกับการทำงาน แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมักบ่นว่าเบื่องานอยู่ดี ด้วยปัจจัยแวดล้อมอีกหลาย ๆ อย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นก็ไม่ได้ นอกจากเปลี่ยนตัวเราเอง ถ้าอย่างนั้นเรามาหาวิธีทำงานอย่างมีความสุขกันดีกว่าปัญหาส่วนตัวทิ้งไว้ที่บ้าน เมื่อคุณมีเรื่องครุ่นคิดเกี่ยวกับครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวอื่น ๆ คุณจะไม่มีความสุขในการทำงานและไม่สามารถจดจ่อกับงานได้ เพราะฉะนั้น ควรทิ้งเรื่องส่วนตัวไว้ที่บ้านแล้วสนุกกับงานตรงหน้า ให้เหมือนกับทิ้งเรื่องงานไว้ที่ออฟฟิศและมีความสุขกับครอบครัวในวันหยุด แล้วคุณจะมีความสุขในทุก ๆ วันทำงานของคุณสร้างพื้นที่ผ่อนคลายส่วนตัว คุณใช้เวลาในที่ทำงานอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน มากกว่าเวลานอนเสียอีก แต่ก็ไม่ใช่ว่าในขณะที่คุณทำงานจะมีแต่ความตึงเครียดเท่านั้น คุณสามารถสร้างบรรยากาศผ่อนคลายได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ เช่น ตกแต่งพื้นที่ส่วนตัวในที่ทำงานของคุณจัดโต๊ะทำงานให้รู้สึกสบายและผ่อนคลายที่สุดเท่าที่จะทำได้ และไม่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัท เพียงเท่านี้คุณก็มีอารมณ์ในการทำงานมากขึ้นแล้วเพื่อนคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อนในที่ทำงานที่มีไลฟ์สไตล์หรือภูมิหลังคล้ายคลึงกับคุณช่วยแบ่งเบาความเครียดได้ไม่น้อยในยามที่คุณอยากระบายให้ใครสักคนฟัง แม้บางปัญหาเพื่อนแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่อย่างน้อยก็ยังมีคนที่เข้าใจ คอยรับฟังเรื่องราว และเป็นกำลังใจให้คุณเสมอกินดีสุขภาพดี กินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่มากพอ ให้พลังงานแก่ร่างกาย เติมความสดชื่น และเพิ่มพลังความคิดในการทำงาน เมื่อสุขภาพดีก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน เกิดความคิดดี ๆ ในการทำงาน ผลงานก็ออกมาดีตามไปด้วยจัดระเบียบการทำงาน ควรจัดสรรเวลาในการทำงาน จัดระเบียบตัวเองให้ดี อย่าให้เกิดภาวะงานล้นมือ ทำไม่ทัน ก่อความเครียด และสุดท้ายผลงานออกมาไม่ดี ถ้าคุณสามารถควบคุมมันได้ คุณจะไม่รู้สึกเบื่องาน ทั้งยังมีความมั่นใจ และมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นเคลื่อนไหว เดินไปมาบ้าง การนั่งทำงานในออฟฟิศของคนส่วนใหญ่คือการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ร่างกายจึงต้องการการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ ไม่อย่างนั้นจะเคล็ด ขัด ยอก เมื่อย ปวดหลัง ปวดคอ บ่า ไหล่ เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม ควรเปลี่ยนอิริยาบถให้เลือดลมเดินสะดวก ส่งเลือดขึ้นไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะสมองอย่าพยายามเปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน จำไว้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการตอบสนองที่คุณมีต่อพวกเขาได้ อย่าให้การกระทำของคนอื่นมีผลต่อตัวคุณ ยังมีทางออกอื่นในการแก้ไขปัญหา การหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่จะทำให้คุณไม่สบายใจ จะช่วยให้จิตใจคุณแจ่มใสขึ้นให้รางวัลตัวเอง การให้รางวัลตัวเองเป็นความสุขที่สร้างได้ง่ายมาก เวลาที่คุณตั้งเป้าว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จ และเมื่อคุณทำได้ตามนั้นจริง ๆ ก็ควรให้รางวัลตัวเองด้วย อาจจะไปดูหนัง ช้อปปิ้ง กินข้าวกับเพื่อน เข้าสปา หรืออะไรก็ตามที่คุณชอบ การเติมความสุขให้ชีวิตส่งผลต่ออารมณ์ที่ดีในการทำงานมองโลกแง่บวก จริง ๆ แล้วสุขหรือทุกข์ล้วนอยู่ที่มุมมองของคุณ หากคุณมองสิ่งต่าง ๆ เป็นบวกชีวิตก็จะมีความสุขและสนุกกับงานได้ไม่ยาก บอกตัวเองว่า “วันนี้ฉันจะตั้งใจทำงานที่ฉันรัก” ย่อมสร้างกำลังใจได้ดีกว่าพูดว่า “ทุกวันก็มีแต่งานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ น่าเบื่อ” ซึ่งจะทำให้คุณยิ่งเบื่องานของคุณมากกว่าเดิมกล่าวคำทักทายตอนเช้า จะดีแค่ไหนถ้าคุณเริ่มต้นวันด้วยการกล่าวทักทายทุกคนที่ออฟฟิศด้วยรอยยิ้ม แล้วได้รับคำทักทายพร้อมรอยยิ้มกลับมาเช่นกัน เห็นไหมว่า ความสุขเกิดขึ้นได้แม้เพียงสิ่งเล็กน้อยเท่านี้เอง
  งานทั่วไป
    ตำแหน่ง โดย ลงประกาศ
  ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด 23 ส.ค. 2559
  พนักงานบัญชี-การเงิน บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด 17 ส.ค. 2559
  สถาปนิก MBI INTERNATIONAL CO.,LTD 16 ส.ค. 2559
  เจ้าหน้าที่การตลาด บจก.เจริญคอมเพล็กซ์พัฒนา 13 ส.ค. 2559
  Waiter/Waitress โรงแรมหาดลัด เพรสทีจ เกาะพะงัน 9 ส.ค. 2559
  ช่างเทคนิค ณีรกาญจน์ ศรีไพบูลย์ 8 ส.ค. 2559
  hotel Receptionist (Front) โรงแรมหาดลัด เพรสทีจ รีสอทร์ เกาะพะงัน 8 ส.ค. 2559
  ช่างทำเล็บ (ด่วน) ร้านกลามัวร์ เนลส์ หาดใหญ่ 4 ส.ค. 2559
  รับสมัคร พนักงานประจำช่วยภายในออฟฟิศ คุณพัชรี 27 ก.ค. 2559
  เลขานุการ หจก. ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง 21 ก.ค. 2559
  ธุรการ หจก. ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง 21 ก.ค. 2559
  Soue Chef โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา 18 ก.ค. 2559
  Reservation officer (พนักงานรับจองทัวร์) บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ 11 ก.ค. 2559
  Sales Manager-Bangkok based Hyatt Regency Phuket Resort 7 ก.ค. 2559
  Sport Attendant Hyatt Regency Phuket Resort 7 ก.ค. 2559
     
  ประกาศทั่วไป
  หัวข้อ โดย ลงประกาศ
  หน้าแรก › เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน จ๊อปปักษ์ใต้ 22 ก.ค. 2559
  นัดพบแรงงานภาคใต้ ยะลา 26 กรกฏาคม 2559 จ๊อบปักษ์ใต้ดอทคอม 16 ก.ค. 2559
  งานนัดพบแรงงานพัทลุง 8 ธ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 23 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 พ.ย. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 9 พ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สงขลา 7 ส.ค. 58 จ็อบปักษ์ใต้ 5 ส.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานชุมพร 25 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ยะลา 29 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 7 ก.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ระนอง 25 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สตูล 16 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 10 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี19 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 4 มิ.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย สตูล 28 พ.ค 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 15 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 6 พ.ค. 2558
  งานนัดพบแรงงาน ชุมพร 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 27 เม.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงานย่อย ยะลา 7 พ.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 22 เม.ย. 2558
  งานนัดพบแรงงงาน สุราษฎร์ธานี 24 เม.ย 2558 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ 17 เม.ย. 2558