งานด่วน

เรียงลำดับโดย :
พบ 11 ตำแหน่ง
 วันที่ ตำแหน่ง บริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
13 ก.ย. 2565 หัวหน้า/ผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด อุปกรณ์ ยก ดึง ลาก บริษัท PWA เซอร์วิสเซส บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
13 ก.ย. 2565 หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
13 ก.ย. 2565 หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 3 - 5 สงขลา
13 ก.ย. 2565 หัวหน้า/ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี 1 - 5 สงขลา
13 ก.ย. 2565 ผู้ช่วยช่าง ฝ่ายผลิตสลิง,ขับรถส่งสินค้า,และงานผลิตทุกอย่าง บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ไม่ระบุ -- สงขลา
13 ก.ย. 2565 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 2 - 3 สงขลา
13 ก.ย. 2565 หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด อาหารเครื่องดื่ม ร้านวัตถุดิบ อุปกรณ์เบอเกอร์รี่ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 1 - 2 สงขลา
13 มิ.ย. 2565 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปริญญาตรี -- สุราษฎร์ธานี
13 มิ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปริญญาตรี -- สุราษฎร์ธานี
13 มิ.ย. 2565 หัวหน้างานฝ่ายผลิต บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ม.ปลาย -- สุราษฎร์ธานี
13 มิ.ย. 2565 ช่างไฟฟ้า บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปวช -- สุราษฎร์ธานี
พบ 11 ตำแหน่ง