งานด่วน

เรียงลำดับโดย :
พบ 6 ตำแหน่ง
 วันที่ ตำแหน่ง บริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
17 ก.ค. 2564 ช่างเครื่องมือแพทย์ บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด ปริญญาตรี 0 - 1 ภูเก็ต
8 ก.ค. 2564 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปริญญาตรี -- สุราษฎร์ธานี
8 ก.ค. 2564 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปริญญาตรี -- สุราษฎร์ธานี
8 ก.ค. 2564 จป.วิชาชีพ บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปริญญาตรี -- สุราษฎร์ธานี
8 ก.ค. 2564 ช่างไฟฟ้า บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปวช -- สุราษฎร์ธานี
8 ก.ค. 2564 ช่างเครื่องระบบทำความเย็น บริษัท เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด ปวช -- สุราษฎร์ธานี
พบ 6 ตำแหน่ง