งานด่วน

เรียงลำดับโดย :
พบ 5 ตำแหน่ง
 วันที่ ตำแหน่ง บริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
23 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
23 ม.ค. 2562 ผู้จัดการทั่วไปอพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี 3 - 5 สงขลา
23 ม.ค. 2562 หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
23 ม.ค. 2562 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
23 ม.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
พบ 5 ตำแหน่ง