Result Search

เรียงลำดับโดย :
พบ 2 ตำแหน่ง
 วันที่ ตำแหน่ง บริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
20 ส.ค. 2561 พนักงานขาย(เครื่องสำอาง/เสื้อผ้า)ภาคเหนือ กลาง ภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตก ภาคใต้ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ม.ต้น -- กรุงเทพมหานคร
20 ส.ค. 2561 Sale ภาคใต้ (ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ชิเซโด้) บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ปริญญาตรี 1 - 10 กรุงเทพมหานคร
พบ 2 ตำแหน่ง