นานาสาระ  >> Hot News

รวมสถานที่เปิดแลกธนบัตรที่ระลึก-เหรียญที่ระลึก ในหลวง รัชกาลที่ 9

28 ตุลาคม 2559

|

เปิดอ่าน 1016

 แลกธนบัตรที่ระลึก เหรียญที่ระลึกได้ที่ธนาคารไหน วันไหนบ้าง ตรวจสอบสถานที่รับแลกเหรียญที่ระลึก และธนบัตรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ที่นี่

          เนื่องด้วยประชาชนให้ความสนใจแลกเหรียญที่ระลึกและธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เก็บไว้กันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นมงคลของชีวิต และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กรมธนารักษ์และธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง จึงเปิดให้ประชาชนแลกซื้อเหรียญที่ระลึก และจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
เหรียญที่ระลึก 

กรมธนารักษ์ : ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไป

          เปิดแลกซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 10,000 ชุด โดยจะจัดเป็นชุด ชุดละ 5 เหรียญ ในราคา 100 บาท กำหนดให้แลกซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วย

          - เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท
          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท
          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท
          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท
          - เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

          นอกจากนี้ ยังมีเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำและเงิน โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ ชนิดราคา 16,000 บาท จำหน่ายเหรียญละ 30,000 บาท และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท จำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาท ทั้งสองชนิดสามารถแลกได้ไม่จำกัด

เหรียญหายาก

เหรียญหายาก

เหรียญหายาก

          สามารถแลกซื้อได้ที่สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ โรงงานกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี ในเวลา 08.30-15.00 น. 


ธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึก

ธนาคารกรุงเทพ : ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมเป็นต้นไป

          เปิดให้ประชาชนจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 800,000 ชุด ที่สาขาในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และต่างจังหวัดบางสาขา

          (หมายเหตุ : ล่าสุดได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงเทพว่า ขณะนี้ธนบัตรจำนวน 800,000 ชุด ได้ถูกจ่ายแลกหมดแล้ว)

ธนาคารออมสิน : ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไป

          เปิดให้ประชาชนจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 300,000 ฉบับ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และที่สาขาของธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ โดยที่สำนักงานใหญ่จ่ายแลกไม่เกิน 5 ชุด ส่วนที่สาขาให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

ธนบัตรที่ระลึก รัชกาลที่ 9

ธนาคารกรุงไทย : ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคมเป็นต้นไป

          เปิดจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 200,000 ชุด โดยให้ประชาชนแลกได้คนละไม่เกิน 2 ชุด

          สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถแลกได้ที่ธนาคารกรุงไทย 5 สาขา คือ 
          - สาขาสำนักนานาเหนือ
          - สาขาสวนมะลิ
          - สาขาปทุมวัน
          - สาขาเยาวราช 
          - สาขาถนนศรีอยุธยา

          สำหรับต่างจังหวัด สามารถแลกได้ที่ธนาคารกรุงไทย 17 สาขา คือ
          - สาขาบางปลาสร้อย จ.ชลบุรี 
          - สาขาระยอง 
          - สาขานครสวรรค์ 
          - สาขาสิงห์บุรี 
          - สาขาชัยนาท 
          - สาขาถนนสิงหวัฒน์ จ.พิษณุโลก 
          - สาขาข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่ 
          - สาขาถนนศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น 
          - สาขาอุดรธานี 
          - สาขาอุบลราชธานี 
          - สาขาสกลนคร 
          - สาขาเลย 
          - สาขาหนองคาย 
          - สาขาบึงกาฬ 
          - สาขาเซกา จ.บึงกาฬ 
          - สาขาราษฎร์ยินดี จ.สงขลา 
          - สาขาถนนศรีวิชัย จ.สุราษฎร์ธานี

ธนบัตรที่ระลึก

ธนาคารไทยพาณิชย์ : ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมเป็นต้นไป

          เปิดจ่ายแลกธนบัตรเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จำนวน 175,000 ฉบับ และธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 130,000 ชุด

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Share |