นานาสาระ  >> News & Events

รวมวัด - สถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556

2 มกราคม 2556

|

เปิดอ่าน 2186

รวมวัด – สถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” เป็นครั้งที่ 3 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เปิดเผยว่า ในปี 2555 นี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของคนไทยทุกคน ที่จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี และที่สำคัญ คือ จะได้สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการสวดมนต์หลายบทด้วยกัน อาทิ บทสวดมนต์อิติปิโส บทโพชฌังคะปริตร และบทพระคาถาถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชัยมงคลคาถา ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ เพื่อขอถวายพระพรชัย ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติ และขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในมไหศวรรยาธิปัตย์เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทยถ้วนหน้า

          ดังนั้น สสส. ขอเชิญประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ มาร่วมกันสร้างมหากุศลถวายแด่พ่อหลวง และเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ 2556 ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความ เป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขสวัสดี แก่ประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และปวงชนชาวไทย โดยให้กิจกรรมนี้เป็นทางเลือกที่ดีในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แทนการสังสรรค์ เคาท์ดาวน์ ดื่มเหล้า เหมือนที่นิยมทำกันมา และให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย

          ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่หวังจะทำสิ่งดี ๆ เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า และเริ่มก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความเป็นมงคลของชีวิต สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครสนามหลวง และจังหวัดตัวแทนภาคทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น,ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา และภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  แต่หากไม่สะดวกเดินทางก็สามารถสวดมนต์ที่บ้านได้เช่นกัน

          ทั้งนี้ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นอีกกิจกรรมที่สามารถทำกันได้ทั้งครอบครัว และถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ผู้คนยุคนี้ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเชื่อกันว่า การสวดมนต์ข้ามปี จะช่วยนำพาความเป็นศิริมงคลมาให้ หรือเป็นเสมือนการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ด้วยความบริสุทธิ์ ผ่องใส ทั้งกาย และใจ ซึ่งวัดหลายแห่งทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ส่วนจะมีที่ไหนบ้าง ทีมงานกระปุกดอทคอม ได้รวบรวมข้อมูล รายชื่อวัดที่จะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 มาฝากเพิ่มเติมค่ะ


รวมวัด – สถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556


          สถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556 แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนกลาง และภูมิภาค

          1.ส่วนกลาง จัดที่ สนามหลวง จ.กรุงเทพฯ
          กำหนดการสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 3/2555– 2556 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร*

          วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2555

          เวลา 16.00 น.
               - เริ่มกิจกรรมรอบ ๆ บริเวณการจัดงาน / พิธีกรประชาสัมพันธ์การจัดงาน
               - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถม / มัธยม

          เวลา 17.00 น.
               - การบรรยายธรรม "คิดดี ทำดี เริ่มต้นสวดมนต์รับปีใหม่" โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          เวลา 18.00 น. เข้าสู่พิธีการมหามงคลช่วงที่ 1 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
               - ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กระทรวง ทบวง กรม ทหารตำรวจ ประมุขสงฆ์ แขกผู้มีเกียรติ
เดินทางมาถึงในพิธี

          เวลา 18.45 น.
          - ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ เข้านั่งประจำที่ เพื่อเตรียมประกอบศาสนพิธี

          เวลา 19.00 น.
               - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ เดินทางถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ก่อนจุดธูปเทียนบูชาเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย เปิดกรวย ถวายสักการะ ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               - ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556
               - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556
               - การแสดงพิธีเปิดงานชุด พุทธบูชา แด่โลกาแห่งสัมพุทธชยันตี (คณะดีดี๊ดี เวลา 10 นาที)
               - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์ นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จุดเทียนมหามงคล
               - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
               - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
               - ขณะพระสงฆ์สวดถึงบทมงคลสูตร (อเสวนา) เจ้าหน้าที่เชิญเทียนชนวนมอบนายกรัฐมนตรี จุดเทียนนํ้าพระพุทธมนต์ และเจ้าหน้าที่ประเคนหม้อนํ้าพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์ จากนั้นจึงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ประธานสงฆ์
               - นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการจัดงาน กรวดนํ้า รับพร และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่ และเพื่อความสถิตสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา

          เวลา 20.00 น.
               - การแสดงชุด "พุทธะ ราชะ เดอะมิวสิคคัล" องค์ที่ 1 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
               - การแสดงธรรมเทศนาและนำสวดมนต์ช่วงที่ 1 โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

          เวลา 20.40 น.
               - การแสดงชุด "พุทธะ ราชะ เดอะมิวสิคคัล" องค์ที่ 2 ธรรมดาของโลก
               - การแสดงธรรมเทศนา โดย พระ ว.วชิรเมธี (VTR)

           เวลา 21.20 น.
               - การแสดงชุด "พุทธะ ราชะ เดอะมิวสิคคัล" องค์ที่ 3 บำเพ็ญทุกรกิริยา
               - นำสวดมนต์ช่วงที่ 3 โดยคณะสงฆ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          เวลา 22.30 น. พิธีการมหามงคลช่วงที่ 2 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นำเข้าการถ่ายทอดสด
               - หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องนมัสการ และเปิดกรวย ถวายสักการะ ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               - ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556 สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) กล่าวรายงานการ ดำเนินงานในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
               - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง แนวทางการสนับสนุนการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปีของกรุงเทพมหานคร
               - พิธีกรกล่าวนำเข้ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

         เวลา 22.50 น.
               - การแสดงชุด "พุทธะ ราชะ เดอะมิวสิคคัล" องก์ที่ 4 (องค์สุดท้าย) ผจญมาร

          เวลา 23.20 น.
               - ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต พระธรรมโกษาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม แสดงธรรมเทศนา จากนั้นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตและคณะสงฆ์นำประชาชนเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์ข้ามปี
               - สวดบทอิติปิโส จนครบ 85 จบ


            วันอังคารที่ 1 มกราคม 2556
         

           
เวลา 01.00 น.
               - พระสงฆ์ทั้งปวงเจริญชยันโตชยมงคลคาถา 9 รอบ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนชาวไทย
               - พระสงฆ์ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์แก่ประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคล
               - พระเถระองค์ประธานสงฆ์ ประกอบพิธีดับเทียนมหามงคล
               - พระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาดับเทียนมหามงคล เพื่อความปลอดพ้นจากทุกข์โศก โรคภัยวิกฤตของบ้านเมือง และเพื่อความเป็นสิริมหามงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมือง

          เวลา 01.30 น.
               - จบช่วงพิธีการ
               - มหรสพบันเทิงฉลองปีใหม่ จนเข้าสู่เช้าวันที่ 1 มกราคม 2556

           เวลา 06.00 น.
               - พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

* หมายเหตุ หมายกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


          วิธีการเดินทางไปร่วมงานที่สนามหลวง

          รถโดยสารประจำทาง
               2  3  25  59  60  80  85  203

          จุดจอดรถเมล์ ขสมก. สำหรับผู้เดินทางกลับในถนนบริเวณใกล้สนามหลวง ตั้งแต่เวลา 00.00-02.00 น.
               - ถนนราชดำเนินกลาง สาย 59 อนุสาวรีย์ชัย
               - ถนนมหาราช ข้างวัดพระเชตุพนฯ สาย 82 วงเวียนใหญ่
               - ถนนสนามไชย ข้างวัดพระเชตุพนฯ สาย 25 หัวลำโพง
               - ถนนพระปิ่นเกล้า เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า สาย 80 สายใต้ใหม่

          เรือข้ามฟาก เปิดให้บริการประชาชนถึงเวลา 02.00 น.
               - ท่าเรือที่ใกล้สนามหลวง ได้แก่ ท่าเตียน ท่าช้าง ท่ามหาราช ท่าวัดมหาธาตุ

          รถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) และรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดให้บริการประชาชน ถึงเวลา 02.00 น.
               - ให้บริการรถรับ-ส่งประชาชน ที่สถานีปลายทางของรถไฟฟ้า บีทีเอส และ MRT ไปยังสนามหลวง
               - บริการที่จอดรถ 2,000 คัน สำหรับผู้ที่เดินทางมาสวดมนต์ข้ามปีที่ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต,สน่ามกีฬาศุภชลาสัย และรถไฟใต้ดิน MRT  สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


          รายชื่อวัดที่ในกรุงเทพที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

               วัดปัญญานันทาราม, วัดสายไหม, วัดอมรินทรารามวรวิหาร, วัดโสมนัสราชวรวิหาร, วัดราชนัดดาราม, วัดประยุรวงศาวาส,  วัดกัลยาณมิตร,  วัดเทพธิดาราม, วัดราชโอรสาราม, วัดไตรมิตรวิทยาราม, วัดเจริญธรรมาราม, สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข, วัดพรหมวงศาราม, วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร, วัดราชสิงขร, วัดธรรมมงคล, วัดบางโพโอมาวาส , วัดยานนาวา, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดมหรรณพารามวรวิหาร, วัดหงส์รัตนาราม, วัดบพิตรพิมุข, วัดบวรมงคล, วัดปรินายก, วัดเทวราชกุญชร, วัดนาคกลาง, วัดอินทรวิหาร, วัดอินทรวิหาร, วัดชิโนรสารามวรวิหาร, วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม, วัดนางชี, วัดอาวุธวิกสิตาราม, วัดดอนเมือง  

               วัดเขมาภิรตา, วัดราชผาติการาม, วัดบรมนิวาส, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดเครือวัลย์วรวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดชัยพฤกษมาลา, วัดเทพศิรินทราวาส, วัดนาคปรก, วัดทุ่งลานนา, วัดเทพลีลา, วัดสังข์กระจาย   วัดดาวดึงษ์, วัดสุวรรณประสิทธิ์, วัดสร้อยทอง, วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก, วัดปทุมคงคาราช วรวิหาร, วัดสุทัศนเทพวราราม, วัดราชสิทธาราม, วัดพิชยญาติการาม, วัดหนัง, วัดตรีทศเทพ, วัดมหาพฤฒาราม, วัดคฤหบดี, วัดเวฬุราชิณ, วัดปากน้ำ, วัดหลักสี่, วัดอินทรวิหาร, วัดไผ่เหลือง, วัดชิโนรสาราม วรวิหาร 

               วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดปทุมวนาราม, วัดสุวรรณาราม, วัดมกุฏกษัตริยาราม, วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม, วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์, วัดภาษีวัดนวลจันทร์, วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต, วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร, วัดหัวลำโพง, วัดบางเตย, วัดพระศรีมหาธาตุวัดมหรรณพารามวรวิหาร, วัดอรุณราชวราราม, วัดจักรวรรดิราชาวาส, วัดอนงคาราม, วัดรัชฎาธิษฐาน, วัดสังเวชวิศยาราม, วัดสัมพันธวงศ์, วัดดาวดึงษาราม, วัดทองนพคุณ, วัดนิมมานรดี, วัดบางนาใน และวัดบางขุนเทียนนอก 


         
2. ส่วนภูมิภาค จัดที่จังหวัดตัวแทน 4 ภาค ประกอบด้วย

          ภาคเหนือ

               ตัวแทนจังหวัดที่จัดกิจกรรมใหญ่ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ อาทิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร, วัดโพธารามมหาวิหาร, วัดสวนดอก, วัดท่าตอน, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดป่าดาราภิรมย์

               สำหรับวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 เช่น วัดประชุมโยธี, วัดท่าเรือ, วัดมงคลมิ่งเมือง, วัดสระเภาวัดสุทธาวาส, วัดเอกวัดไทรงาม, วัดเจดีย์, วัดท้ายสำเภา, วัดท่าสูง, วัดไตรวิทยาราม, วัดป่าบอนต่ำวัดขันเงินวัดสุนทรประชาราม, วัดหน้าเมือง, วัดแจ้ง, วัดมาตุคุณาราม, วัดบ่อล้อ, วัดนันทาราม, วัดเสาธง, วัดดุลยาราม, วัดควนปริง, วัดสุทธิชลารามวัดนพวงศาราม, วัดนิโครธาราม, วัดโคกชะงาย,  วัดดอนศาลา,  วัดชุมพรสังสรรค์, วัดปากน้ำชุมพรวัดดอกสร้อย, วัดสันติวราราม, วัดอภยาราม, วัดสุนทราวาส, วัดโพธิการามวัดบ้านควน , วัดบ่อสระวัดคลองท่อม  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสตูล แห่งที่ 1, วัดพังดาน, วัดป่าวังเจริญ, วัดเหนือคลอง และวัดถ้ำเสือ เป็นต้น


          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         
          ตัวแทนจังหวัดที่จัดกิจกรรมใหญ่ ได้แก่ จ.ขอนแก่น อาทิ วัดธาตุ, วัดหนองแวง, วัดศรีจันทร์, วัดโพธิ์ชัย, วัดมารวิชัย, วัดฝางศรีงามราษฎร์, วัดเกาะแก้ววราราม, วัดศรีบุญเรือง, วัดสระแก้ว และวัดสว่างอารมณ์ 

          สำหรับวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 เช่น วัดนครธรรม, วัดศรีชมชื่น, วัดสระเกษ, วัดมงคลโกวิทาราม, วัดโพธิ์ชัย, วัดกุฎวารีสวัสดิ์, วัดหลวงสุมังคลาราม, วัดมหาธาตุ, วัดวชิราลงกรณ์วราราม, วัดกลาง, วัดศาลาลอย, วัดป่าบ้านค้อ, วัดโพนวิมาน , วัดนาโป่ง, วัดมงคลโกวิทาราม, วัดสวนสวรรค์, วัดป่าโนนกุดหล่ม, วัดพิศาล, วัดดอกจานรัตนาราม, วัดสมุทรการ, วัดโคกศรีสะเกษ, วัดแก้วรังษี, วัดโพธิศิลา, วัดปอแดง, วัดทุ่งโพธิ์   วัดสะเดารัตนาราม , วัดศรีบุรีรตนาราม, วัดบ้านอ้น, วัดศรีสวัสดิ์, วัดหนองแวง, วัดพิศาลรัญญาวาส, วัดศรีจันทร์, วัดกลางมิ่งเมือง, วัดสุปัฏนาราม, วัดสำราญนิเวศ, วัดพระธาตุพนม, และวัดราษฎร์บำรุง เป็นต้น


          ภาคกลาง

          ตัวแทนจังหวัดที่จัดกิจกรรมใหญ่ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา อาทิ วัดโสธรวรารามวรวิหาร, วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง), วัดอภัยภาติการาม, วัดเทพนิมิตร, วัดพยัคฆาอินทาราม (วัดเจดีย์), วัดแหลมบน  (สายชล  ณ  รังษี), วัดสัมปทวนนอก และวัดโพธิ์บางคล้า 

          สำหรับวัดอื่น ๆ ในภาคกลางที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 เช่น วัดปัญญานันทาราม, วัดสายไหม, วัดละหาร, วัดตาลเอน, วัดพยัคฆาราม, วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, วัดโฆษา (ท่าช้าง), วัดศรีวนาราม, วัดบ้านน้อย, วัดชลอ, วัดบางปลากด, วัดกลางวรวิหาร, วัดราษฎร์บำรุง (หงอนไก่), วัดหนองสองห้อง, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ, วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดจันทน์กะพ้อ, วัดมณีชลขันธ์, วัดนาควัชรโสภณ, วัดไพรสณฑ์ศักดาราม, วัดนิเวศธรรมประวัติ, วัดศาลาปูน, วัดพรหมนิวาส, วัดวิเวกวายุพัด, วัดสิริจันทรนิมิตร, วัดนครสวรรค์, วัดชุมพลนิกายาราม, วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม   วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม, วัดบางน้ำผึ้งนอก, วัดบางกระสอบ, วัดบางหญ้าแพรก  และวัดบางหัวเสือ เป็นต้น


          ภาคใต้

          ตัวแทนจังหวัดที่จัดกิจกรรมใหญ่ ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช อาทิ วัดมะนาวหวาน, วัดแจ้ง, วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร, วัดท่าโพธิ์, วัดธาตุน้อย, วัดสุทธจินดา, วัดอิสาน และ วัดปอแดง

          สำหรับวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 เช่น วัดประชุมโยธี, วัดท่าเรือ, วัดมงคลมิ่งเมือง, วัดสระเภา, วัดสุทธาวาส, วัดเอก, วัดหูแกง, วัดท่าลิพง, วัดประดู่พัฒนาราม, วัดบูรณาวาส, วัดป่าลีไลยก์, วัดสามบ่อ, วัดโพหวาย, วัดอุปนันทาราม, วัดกระบี่น้อย, วัดท่าไทร, วัดไตรธรรมาราม, วัดแก้วโกรวาราม, วัดชัยมงคล, วัดมุจลินทวาปีวิหาร, วัดชลธาราสิงเห, วัดเกาะเพชร, วัดธาตุน้อย, วัดไทรงาม, วัดเจดีย์, วัดท้ายสำเภา, วัดท่าสูง, วัดไตรวิทยาราม, วัดป่าบอนต่ำ, วัดมะกรูด, วัดพัฒนาราม, วัดทุ่งไผ่, วัดตะโหมด, วัดก้างปลา, วัดทะเลปัง, วัดเขาปรีดี, วัดควนกาหลง, วัดลานแซะ, วัดคลองเปล, วัดนิกรวราราม, วัดกิตติสังฆาราม และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสตูล แห่งที่ 1 เป็นต้น


          การสวดมนต์ข้ามปีเป็นการทำดีแบบง่าย ๆ แถมยังส่งผลให้จิตใจผ่องใส สติปัญญาฉับไวอีกด้วย หากใครที่ยังไม่เคยไปสวดมนต์ข้ามปี และยังไม่รู้ว่าในช่วงสิ้นปีนี้จะทำกิจกรรมอะไรดี ๆ นั้น ลองถือโอกาสนี้เปลี่ยนพฤติกรรม ไปเข้าวัดเข้าวา กันดูบ้าง แล้วจะพบว่าการสวดมนต์ข้ามปีให้อะไรดี ๆ มากกว่าที่คิดนะคะ

          ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 และอยากเช็ครายชื่อวัดใกล้บ้านที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/79008

Share |