นานาสาระ  >> Job Tips

เทคนิคการมองหางานที่เหมาะสมกับตัวเอง

14 สิงหาคม 2556

|

เปิดอ่าน 2908

การได้ทำงานที่ตรงกับความถนัด ความสามารถ ของตัวผู้สมัครเอง ทำให้ตัวเองมีความสุข สนุกกับงานที่ทำ งานที่ออกมาจึงมีคุณภาพ รวมถึงองค์กรนั้น ๆ มีบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอีกคน ดังนั้นสิ่งที่ผู้สมัครทุกคนพึงรู้ก่อนที่จะทำการสมัครงาน คือ

อันดับแรก รู้จักตัวเอง มองเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้เจอ
เพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน การมองหางานก็เป็นไปอย่างไร้จุดหมาย ไม่มีทิศทาง ทำให้เรามองหางานที่ต้องการไม่เจอ ดังนั้น ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทางไหนดี ก็อย่ารีบร้อน คิดดูดีๆ ก่อนว่าตัวเองมีเป้าหมายอย่างไรในชีวิต แล้วค่อยมองหางาน

อันดับที่สอง เมื่อรู้เป้าหมายแล้ว ก็มองหางานที่เปิดรับสมัคร
ศึกษาดูว่างานที่จะทำนั้นต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบไหน แล้วมองย้อนดูตัวเองว่ามีคุณสมบัติที่ระบุมาหรือยัง ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ก็ควรเร่งหาความรู้เพิ่มเติม อาจจะฝึกอบรมหรือสอบถามผู้รู้ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง

อันดับที่สาม จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครงานให้ครบ
เช่น จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ จดหมายแนะนำตัวเอง ใบรับรองการศึกษา หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือใบผ่านงาน และประวัติย่อ ควรจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ เพระบริษัทส่วนใหญ่จะเลือกพิจารณาจดหมายภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ

อันดับสุดท้าย เมื่อทุกอย่างพร้อมก็ลุยเลย ส่งจดหมาย ส่ง e-mail หรือใบสมัครด้วยตนเอง
และอย่าลืมอ่านประกาศดีๆ ด้วยว่า บริษัทต้องการให้สมัครโดยวิธีไหน จะได้ไม่พลาดในการพิจารณาสัมภาษณ์ต่อไป

ที่มา : mthai.com

Share |