นานาสาระ  >> Job Tips

สิ่งที่บริษัทพิจารณาในการสัมภาษณ์งานนักศึกษาจบใหม่

26 ตุลาคม 2555

|

เปิดอ่าน 1706

     

นักศึกษาจบใหม่ก็อย่าพึ่งน้อยใจกับวัยวุฒิ และประสบการณ์ที่อาจไม่เทียบเทียมกับผู้มีประสบการณ์ แล้วยังมีบริษัทอีกมากมายที่ต้อนรับคุณอยู่ เนื่องจากบางบริษัทย่อมก็ยังอยากได้พนักงานในระดับที่ไม่อาวุโสสำหรับการทำ งานในบางกิจกรรมที่ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ มาดูกันดีกว่าว่าบริษัทเหล่านี้พิจารณาอะไรบ้าง

1. เกรดเฉลี่ย:
     หากเรายังไม่มีประสบการณ์ เกรดเฉลี่ยอาจมาเป็นอันดับต้นๆ ในการพิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่ เกรดเฉลี่ยไม่ได้บอกเพียง ความสามารถ และความรู้ทางด้านการศึกษา แต่การดูเกรดในบางวิชาอาจจะทั้งบุคลิกลักษณะความชอบ และทักษะที่จำเป็นบางประการต่อการทำงาน ยิ่งไปกว่านั้น เกรดเฉลี่ยยังสะท้อนความรับผิดชอบด้านการศึกษาในทางเดียวกัน
 
 2. บุคลิกลักษณะนิสัย
     การทำงานบางอย่าง หรือบางลักษณะ ต้องการคนที่มีบุคลิกลักษณะที่ไม่เหมือนกัน บริษัทย่อมหาคนที่มีบุคลิกลักษณะตรงตามลักษณะงานที่ตนเองต้องการ  อาทิ คนบางประเภทชอบการสื่อสารกับผู้อื่น บุคลิกลักษณะมีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออก ไม่ชอบอยู่กับที่ คนกลุ่มนี้ก็อาจจะเหมาะกับงานสายการตลาด, PR เป็นต้น
 
3. ความคิด และแนวทางการใช้ชีวิต
     บริษัทย่อมจะหาคนที่มีแนวความคิด อุดมการณ์ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรถึงตรงนี้ ผู้สมัครงานควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร ทีมงาน และตำแหน่งงานที่เปิดรับ ก่อนเข้าสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางในการตอบคำถาม
4. กิจกรรมระหว่างศึกษา และความสามารถพิเศษ
     หากคุณยังไม่มีประสบการณ์ บริษัทอาจพิจารณากิจกรรมระหว่างศึกษารวมถึงความสามารถพิเศษเพื่อใช้ประกอบ กิจกรรม และความสามารถพิเศษเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บริษัทรู้จักตัวคุณ และเครือข่ายคอนเน็คชั่นของคุณ
 5. วุฒิภาวะทางอารมณ์
     บางครั้งระหว่างการสัมภาษณ์คุณอาจได้รับความกดดัน หรือคำถามที่อาจทำให้คุณอึดอัดใจ ไม่สบายใจ บริษัทอาจต้องการทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณ์ของคุณ ดูลักษณะการเป็นคนเข้าใจการใช้ชีวิต การทำงานภายใต้แรงกดดันเมื่อคุณต้องทำงานกับผู้อื่น
   6. การเตรียมตัว
     เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง จากการสอบถามโดยตรงไปยังผู้ทำการสัมภาษณ์ พบว่า บุคคลที่มีการถามคำถามและมีการเตรียมตัวเพื่อไปสัมภาษณ์งาน อาทิ สอบถามเส้นทาง, ความตรงต่อเวลา, เอกสารที่เตรียมมาครบถ้วน แสดงถึงความมุ่งมัน และตั้งใจในการสมัครงาน
   7. ความสามารถทางภาษา
     บางตำแหน่งอาจต้องการผู้ทำงานที่มีความสามารถทางภาษาคุณควรลองตอบคำถาม ต่างๆ เกี่ยวกับตัวคุณ และประสบการณ์ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ที่คาดว่าต้องใช้สำหรับตำแหน่งงานนั้น

ที่มา : m2fjob.com

Share |