นานาสาระ  >> Job Tips

คุณลักษณะของพนักงานที่นายจ้างต้องการ

21 กุมภาพันธ์ 2555

|

เปิดอ่าน 3034

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
         
  1.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
             
2.ทำกิจกรรมระหว่างเรียน
              3.มีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
              4.มีความเป็นผู้นำ
              5.ผ่านเกณฑ์ทหาร
              6.ไม่สูบบุหรี่
              7.มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
              8.ทำงานเป็นกะได้
              9.ขับรถยนต์ได้
             10.สุขภาพดี

ลักษณะอื่น ๆ
              1มีความรับผิดชอบ
              2.มีความขยันในการทำงาน
              3.มีความสามารถในงาน
              4.การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
              5.มีความจงรักภักดี
              6.ความตรงต่อเวลา
              7.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
              8.ความมีน้ำใจ
              9.มีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

คำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์
              1.ทำไมอยากมาทำงานที่นี่
              2.เคยทำงานมาแล้วหรือไม่ และทำไมจึงออกจากที่ทำงานเก่า
              3.ให้เล่าประวัติย่อของตนเอง
              4.คุณคิดที่จะทำประโยชน์อะไรให้กับบริษัทมากที่สุด
              5.จะมีปัญหาอะไรบ้าง ถ้าจะมีการทำงานล่วงเวลา
              6.แผนการในอนาคตจะเป็นอย่างไร? อีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
              7.งานอดิเรกมีอะไรบ้าง
              8.จะรับเงินเดือนเท่าไร
              9.คุณมีจุดอ่อนอะไรบ้าง (ข้อที่ควรปรับปรุง)
              10.มีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

Share |