นานาสาระ  >> Job Tips

การทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

14 ธันวาคม 2553

|

เปิดอ่าน 2045

1. ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนและบริษัท ผู้บังคับบัญชาและรุ่นพี่ในบริษัทไม่ใจดีเหมือนกับคุณครูที่โรงเรียน ตำราเรียนจะสอนทุกอย่างแต่บริษัทจะสอนเพียง 1 และ 2 แต่คาดหวัง 10 จากตัวพนักงาน ให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานทุกอย่างด้วยตนเอง ฉละบริษัทเป็นสถานที่ที่เข้มงวด,สนุกสนานซึ่งแต่ละคนสามารถนำความสามารถส่วนตัวมาใช้พัฒนาและท้าทายได้ด้วยตนเอง บริทคาดหวังที่จะให้นำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ ไม่มีวิธีง่ายๆสบายๆ หรือทางลัดสำหรับเคล็ดลับการทำงาน ก้าวไปข้างหน้าสองก้าวก็ต้องถอยหลังมาก้าวหนึ่ง

2. ทัศนคติหลังจากเข้าทำงานที่บริษัทแล้ว บริษัทญี่ปุ่นก็เหมือนกับบริษัทไทย ถึงแม้จะเข้าทำงานในบริษัทที่คาดหวังไว้ แต่ทางบริษัทก็ใช่วาจะมอบหมายงานที่เหมาะสมกับตนเองเสมอ และสิ่งที่สำคัญก็คือ การมีเป้าหมายของตนเองและมีความกระตือรือร้นที่จะพยายามทำ ก่อนอื่นรวบรวมพลังและก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างแน่วแน่ เพือ่ให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทต่างชาติเข้มงวดกว่าบริษัทไทย ในการที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทต่างชาติต้องขัดเกลาพัฒนาตนเองจนเป็นที่น่า พึงพอใจสำหรับชาวต่างชาติ การจำภาษาต่างประเทศ และการทำงานของบริษัทต่างชาติถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

3. การปฏิบัติที่เริ่มจากวันนี้ อันดับแรกคือการปรับปรุงวิถีชีวิตส่วนตัวของตนก่อน ขอแนะนำ “กิจกรรม 5 ส” ที่จำเป็นในการใช้ทำงานกับบริษัทต่างชาติ “5 ส” หมายถึง สะสาง ( SEIRI ) สะดวก ( SEITON ) สะอาด ( SEISOU ) สุขลักษณะ ( SEIKETSU ) สร้างนิสัย (sh*tSUKE )

4. คนไทยและชาวญี่ปุ่น ประเพณี และวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นแตกต่างกัน ลักษณะนิสัยก็แตกต่างกันด้วย ทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นต่างก็มีส่วนที่ดีและไม่ดีทั้งสิ้น สิ่งสำคัญคือการสื่อสารด้วยใจ โดยต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยการสนทนาพูดคุย ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างเพิกเฉยต่อกัน ปัญหาก็จะไม่ได้รับการแก้ไข

5.คำแนะนำเกี่ยวกับการสนทนา การพูดคุยสนทนากับชาวญี่ปุ่นบ่อยๆ จะสามารถทำงานที่บริษัทได้อย่างราบรื่น การสื่อสารถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังคำพังเพยที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม”

และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือ “โฮเรนโซ” (“โฮ” มาจากคำว่า หมายถึงการรายงาน “เรน” มาจากคำว่า หมายถึง การติดต่อ และ “โซ” มาจากคำว่า หมายถึง การปรึกษา) เคล็บลับในการประสบความสำเร็จในบริษัท (รวมถึงชีวิตส่วนตัว) ก็คือ” การรายงาน ติดต่อและปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ”

…หวังว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นคงจะเป็นประโยน์แก่ผู้ที่ประสงค์จะ ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น


 

ที่มา : ที่มา : บริษัท จัดหางาน ไทย แพลเน้ต เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

Share |