ประกาศ
วันที่ ประกาศ ผู้ประกาศ จังหวัด หมวดประกาศ
28 มี.ค. 2560 งานวันนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 5 เม.ย.60 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
28 มี.ค. 2560 งานวันนัดพบแรงงาน นครศรีธรรมราช 11 เม.ษ. 60 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ นครศรีธรรมราช อื่นๆ
28 มี.ค. 2560 นัดพบแรงงานภาคใต้ ยะลา 26 กรกฏาคม 2559 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ ยะลา อื่นๆ
28 มี.ค. 2560 งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 พ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
28 มี.ค. 2560 งานนัดพบแรงงานย่อย สงขลา 7 ส.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ สงขลา อื่นๆ
28 มี.ค. 2560 งานนัดพบแรงงาน นครศรีธรรมราช 9 ส.ค. 59 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ นครศรีธรรมราช อื่นๆ
23 พ.ย. 2558 งานนัดพบแรงงานพัทลุง 8 ธ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ พัทลุง อื่นๆ
15 ก.ค. 2558 งานนัดพบแรงงานชุมพร 25 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ ชุมพร อื่นๆ
7 ก.ค. 2558 งานนัดพบแรงงาน ยะลา 29 ก.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ ยะลา อื่นๆ
10 มิ.ย. 2558 งานนัดพบแรงงาน สตูล 16 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ สตูล อื่นๆ
10 มิ.ย. 2558 งานนัดพบแรงงานย่อย ระนอง 25 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ ระนอง อื่นๆ
4 มิ.ย. 2558 งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี19 มิ.ย. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
15 พ.ค. 2558 งานนัดพบแรงงานย่อย สตูล 28 พ.ค 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ สตูล อื่นๆ
6 พ.ค. 2558 งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
27 ม.ย. 2558 งานนัดพบแรงงาน ชุมพร 20 พ.ค. 58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ ชุมพร อื่นๆ
22 ม.ย. 2558 งานนัดพบแรงงานย่อย ยะลา 7 พ.ค.58 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ ยะลา อื่นๆ
17 ม.ย. 2558 งานนัดพบแรงงงาน สุราษฎร์ธานี 24 เม.ย 2558 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
19 มี.ค. 2558 งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 25-26 มี.ค.58 จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
11 มี.ค. 2558 งานนัดพบแรงงานสงขลา 24-25 เม.ย. 2558 จ็อบปักษ์ใต้ สงขลา อื่นๆ
11 มี.ค. 2558 งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 12 มี.ค. 58 จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
9 ธ.ค. 2557 งานนัดพบแรงงานย่อย ปัตตานี 18 ธ.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ ปัตตานี อื่นๆ
9 ธ.ค. 2557 งานนัดพบแรงงานย่อยยะลา 18 ธ.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ ยะลา อื่นๆ
4 ธ.ค. 2557 งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 19 ธ.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
1 ธ.ค. 2557 งานนัดพบแรงงาน นครศรีธรรมราช 17 ธ.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ นครศรีธรรมราช อื่นๆ
28 พ.ย. 2557 งานนัดพบแรงงานย่อย สตูล 11 ธ.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ สตูล อื่นๆ
20 พ.ย. 2557 งานนัดพบแรงงานสงขลา 17 ธ.ค. 2557 จ็อบปักษ์ใต้ สงขลา อื่นๆ
30 ต.ค. 2557 เชิญร่วมงาน Phuket Jobs Fair 10-11 พ.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ ภูเก็ต อื่นๆ
27 ต.ค. 2557 งานนัดพบแรงงานย่อย สุราษฎร์ธานี 20 พ.ย. 57 จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
17 ต.ค. 2557 งานนัดพบแรงงาน สงขลา 4 พ.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ สงขลา อื่นๆ
29 ก.ย. 2557 งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 10 ต.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
24 ก.ย. 2557 งานวันนัดพบแรงงาน สงขลา 27 ก.ย. 2557 จ็อบปักษ์ใต้ สงขลา อื่นๆ
6 ก.ย. 2557 งานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ สุราษฎร์ธานี 11-12 ก.ย.57 จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
29 ก.ค. 2557 งานนัดพบแรงงงาน ชุมพร 1 ส.ค.57 จ็อบปักษ์ใต้ ชุมพร อื่นๆ
23 ก.ค. 2557 งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 26 ก.ค. 57 จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
1 ก.ค. 2557 งานนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
Advertisment