Result Search

เรียงลำดับโดย :
พบ 17 ตำแหน่ง
 วันที่ ตำแหน่ง บริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
5 ต.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
5 ต.ค. 2562 ผู้จัดการทั่วไปอพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี 3 - 5 สงขลา
5 ต.ค. 2562 หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
5 ต.ค. 2562 ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมขนาดเล็ก บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. -- สงขลา
5 ต.ค. 2562 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
5 ต.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
5 ต.ค. 2562 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 3 - 5 สงขลา
5 ต.ค. 2562 Freelance งานขาย การตลาด/เจรจาธุรกิจ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 3 - 5 สงขลา
5 ต.ค. 2562 วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ (Design Consultants Engineering) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี 1 - 2 สงขลา
5 ต.ค. 2562 หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Supervisor the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวช -- สงขลา
5 ต.ค. 2562 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี 3 - 5 สงขลา
5 ต.ค. 2562 วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 3 - 3 สงขลา
5 ต.ค. 2562 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี 3 - 5 สงขลา
5 ต.ค. 2562 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 3 - 5 สงขลา
5 ต.ค. 2562 เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
20 ส.ค. 2561 พนักงานขาย(เครื่องสำอาง/เสื้อผ้า)ภาคเหนือ กลาง ภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตก ภาคใต้ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ม.ต้น -- กรุงเทพมหานคร
20 ส.ค. 2561 Sale ภาคใต้ (ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ชิเซโด้) บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ปริญญาตรี 1 - 10 กรุงเทพมหานคร
พบ 17 ตำแหน่ง