Result Search

เรียงลำดับโดย :
พบ 14 ตำแหน่ง
 วันที่ ตำแหน่ง บริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
25 พ.ค. 2565 หัวหน้า/ผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด อุปกรณ์ ยก ดึง ลาก บริษัท PWA เซอร์วิสเซส บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
25 พ.ค. 2565 หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 3 - 5 สงขลา
25 พ.ค. 2565 หัวหน้า/ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี 1 - 5 สงขลา
25 พ.ค. 2565 ฝ่ายขายนอกสถานที่ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. -- สงขลา
25 พ.ค. 2565 หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด อาหารเครื่องดื่ม ร้านวัตถุดิบ อุปกรณ์เบอเกอร์รี่ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 1 - 2 สงขลา
25 พ.ค. 2565 พนักงาน PC เชียร์ขายสินค้า + แคชเชียร์อยู่ประจำร้านอ้อมกอดเบเกอร์รี่ (สาขาห้าแยกเกาะยอ) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 1 - 2 สงขลา
25 พ.ค. 2565 รับสมัคร พนักงานประจำตำแหน่งคลังสินค้า บริษัท PWA เซอร์วิสเซส บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ไม่ระบุ 1 - 2 สงขลา
24 พ.ค. 2565 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ไม่ระบุ 1 - 3 สงขลา
23 พ.ค. 2565 วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 1 - 5 สงขลา
9 พ.ค. 2565 ผู้จัดการตลาดนัด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ไม่ระบุ -- สงขลา
9 พ.ค. 2565 ผู้ช่วยช่าง ฝ่ายผลิตสลิง,ขับรถส่งสินค้า,และงานผลิตทุกอย่าง บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ไม่ระบุ -- สงขลา
9 พ.ค. 2565 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 2 - 3 สงขลา
20 ส.ค. 2561 พนักงานขาย(เครื่องสำอาง/เสื้อผ้า)ภาคเหนือ กลาง ภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตก ภาคใต้ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ม.ต้น -- กรุงเทพมหานคร
20 ส.ค. 2561 Sale ภาคใต้ (ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ชิเซโด้) บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ปริญญาตรี 1 - 10 กรุงเทพมหานคร
พบ 14 ตำแหน่ง