Result Search

เรียงลำดับโดย :
พบ 4 ตำแหน่ง
 วันที่ ตำแหน่ง บริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
5 ต.ค. 2562 ผู้จัดการทั่วไปอพาร์ทเม้นท์ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี 3 - 5 สงขลา
5 ต.ค. 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปริญญาตรี -- สงขลา
5 ต.ค. 2562 Freelance งานขาย การตลาด/เจรจาธุรกิจ บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวส. 3 - 5 สงขลา
5 ต.ค. 2562 หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดกลุ่มธุรกิจให้เช่า (Sale & Marketing Supervisor the rental business) บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ ปวช -- สงขลา
พบ 4 ตำแหน่ง