ประกาศ  >  งานทั่วไป   >  Accounting Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ตำแหน่งงาน : Accounting Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ชื่อกิจการ /ผู้ประกาศ: Megazip Co., Ltd.
ที่อยู่กิจการ : Fisherman Way Business Garden 5/44-45 ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 (Suzuki Marine)
เว็บไซต์ http://megazip.co.th Email : bhusnisar.boontuan@megazip.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0985308234
จังหวัด : ภูเก็ต
เพศ : หญิง
การศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดอื่นๆ : คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
- สามารถออกใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษีได้
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้
- สามารถประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
• รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ตลอดจนประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในแต่ละรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี สอดคล้องกับงบประมาณประจำปี
• ควบคุมและติดตามข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ทันตามกำหนด
• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินประจำเดือนและประจำปี
• รับผิดชอบเรื่องภาษี
• ทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• กำกับดูแลงานต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ส่งมอบผลงานได้ตามกำหนดเวลา
• ทำธุรกรรมทางการเงิน
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท
ประเภทงาน/ลักษณะงาน : งานเอกชน
สาขาอาชีพ : งานบัญชี - บัญชี
เงินเดือน : 0     บาท/เดือน
วันที่ประกาศ : 25 ส.ค. 2560
เข้าชม : 508
[ แก้ไขประกาศ ]     [ งานทั้งหมด ]

ตำแหน่งงานใกล้เคียง

ตำแหน่ง บริษัท จังหวัด ลงประกาศ  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ สงขลา 23 ม.ค. 2562
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ สงขลา 23 ม.ค. 2562
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และอพาร์ทเม้นท์ในเครือฯ สงขลา 23 ม.ค. 2562
Share |