บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด เป็นบริษัท บริการรับฝากสินค้าแช่แข็ง ขนส่งสินค้า ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานดังนี้

 

 

Job Summary

ผู้ประกอบการ

บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด

สถานที่ทำงาน

อ.จะนะ จังหวัดสงขลา

ประเภทงาน

งานเต็มเวลา

การศึกษา

ปริญญาตรี

เพศ

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

อัตรา

1 ตำแหน่ง

เงินเดือน

สามารถต่อรองได้

สาขาอาชีพ

การเกษตร / การประมง / ปศุสัตว์ / เหมืองแร่ >> การประมง

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร-แช่แข็ง

ลงประกาศ

18 พ.ค. 2562


เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพและISO

รายละเอียดงาน

1.จัดทำ แก้ไข ขั้นตอนปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ การขึ้นทะเบียนเอกสาร การยกเลิกทบทวน ทำลาย จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืน เอกสารบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพทั้งภายในและภายนอก      
2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในแต่ละแผนก และปรับปรุงพัฒนาทะเบียนควบคุมเอกสาร (master list)ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
3.จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน และเข้าร่วมในกิจกรรมการตรวจ รวมทั้งติดตามผลสรุปผลการตรวจติดตามภายในและนำเสนอต่อผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ 
4.จัดทำ รวบรวม เฝ้าติดตามผลของวัตถุประสงค์คุณภาพ แผนการบริหารงานคุณภาพของแต่ละแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางแก้ไขเมื่อไม่บรรลุผล ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5.ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับการตรวจระบบคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.อายุ 22 ปีขึ้นไป

2.จบระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ,สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และใช้ Internet ในระดับดี

4.มีความรู้เกี่ยวมีทักษะในการวางแผน ประสานงานและติดตามงานกับระบบคุณภาพ ,GMP/HACCP หรือ ISO9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.

สวัสดิการ

  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • วันลาพักร้อนตามอายุงาน
  • หอพัก
  • เครื่องแบบพนักงาน

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่าน Quick Apply ของ JOBPaktai.com
  • สมัครผ่านอีเมล
  • สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 074-536787-8 , 0927-452991
อีเมล hr.pitiseafoods@gmail.com

 

ติดต่อ นางกริศนา ศรีวัฒนา , นางสาวสุกัญญา ปานเกิด
บริษัท ปิติซีฟูดส์ จำกัด

125/1 ม.5 ถ.สงขลา-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
Tel. 074-536787-8 , 0927452991  Fax. 074-536789
Site : http://www.pitiseafoods.comShare |