ประกาศ
วันที่ ประกาศ ผู้ประกาศ จังหวัด หมวดประกาศ
8 มิ.ย. 2560 Sales and Marketing Director ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
8 มิ.ย. 2560 Accountant เจ้าหน้าที่บัญชีและคลัง เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
8 มิ.ย. 2560 Chief Accountant ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
6 มิ.ย. 2560 sale ด่วนมาก!! บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สุราษฎร์ธานี งานทั่วไป
24 พ.ค. 2560 Guests Relation (Chinese Speaking) Lanta Sand Resort and Spa กระบี่ งานทั่วไป
18 พ.ค. 2560 HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
18 พ.ค. 2560 Sales and Marketing Manager/ผู้จัดการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
18 พ.ค. 2560 Assistant Sales and Marketing Director /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
18 พ.ค. 2560 Sales and Marketing Director/ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
18 พ.ค. 2560 Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชีและคลัง เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
18 พ.ค. 2560 Chief Accountant/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
9 พ.ค. 2560 DIGITAL MARKETING (Urgent Position) Lanta Sand Resort and Spa กระบี่ งานทั่วไป
28 ม.ย. 2560 sale ด่วนมาก!! บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สุราษฎร์ธานี งานทั่วไป
26 ม.ย. 2560 HR Manager / ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
26 ม.ย. 2560 Sales and Marketing Manager / ผู้จัดการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
26 ม.ย. 2560 Assistant Sales and Marketing Director ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
26 ม.ย. 2560 Sales and Marketing Director / ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขายและการตลาด เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
26 ม.ย. 2560 Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชีและคลัง เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
26 ม.ย. 2560 Chief Accountant ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท พังงา งานทั่วไป
19 ม.ย. 2560 พนักงานสโตร์ หจก.พีซีพีวิศวกรรมและบริการ สงขลา งานทั่วไป
19 ม.ย. 2560 พนักงานบุคคล หจก.พีซีพีวิศวกรรมและบริการ สงขลา งานทั่วไป
19 ม.ย. 2560 พนักงานบัญชี หจก.พีซีพีวิศวกรรมและบริการ สงขลา งานทั่วไป
17 ม.ย. 2560 พนักงานธุรการ หจก.พีซีพีวิศวกรรมและบริการ สงขลา งานทั่วไป
5 ม.ย. 2560 U๋rgent!!!Job vacancy iCheck inn Hotels and Resorts กรุงเทพมหานคร งานทั่วไป
4 ม.ย. 2560 Hotel Supervisor [ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม] iCheck inn Hotels and Resorts ภูเก็ต งานทั่วไป
3 ม.ย. 2560 Guest Service Agent ( Phuket ) iCheck inn Hotels and Resorts ภูเก็ต งานทั่วไป
29 มี.ค. 2560 พนักงานจัดซื้อ หจก.พีซีพีวิศวกรรมและบริการ สงขลา งานทั่วไป
29 มี.ค. 2560 พนักงานการตลาด หจก.พีซีพีวิศวกรรมและบริการ สงขลา งานทั่วไป
29 มี.ค. 2560 Guest Service Agent ( Bangkok ) Aspira hotels and resorts co.,ltd กรุงเทพมหานคร งานทั่วไป
29 มี.ค. 2560 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก) Aspira hotels and resorts co.,ltd กรุงเทพมหานคร งานทั่วไป
29 มี.ค. 2560 Guest Service Agent [GSA] Aspira hotels and resorts co.,ltd ภูเก็ต งานทั่วไป
29 มี.ค. 2560 ็Hotel Supervisor Aspira hotels and resorts co.,ltd ภูเก็ต งานทั่วไป
28 มี.ค. 2560 งานวันนัดพบแรงงาน สุราษฎร์ธานี 5 เม.ย.60 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี อื่นๆ
28 มี.ค. 2560 งานวันนัดพบแรงงาน นครศรีธรรมราช 11 เม.ษ. 60 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ นครศรีธรรมราช อื่นๆ
28 มี.ค. 2560 นัดพบแรงงานภาคใต้ ยะลา 26 กรกฏาคม 2559 เว็บไซต์จ็อบปักษ์ใต้ ยะลา อื่นๆ
Advertisment